Głos konsumentów w sprawach transportu korzystającego z paliw kopalnych (wprowadzenie)

Wszyscy jesteśmy konsumentami, a każdy konsument, w określonych sytuacjach, ma status pacjenta. Dlatego też głos The European Consumer Organization (BEUC), wyrażony w publikacji ?Breaking out of fossil ?fuelled mobility. How consumer policy can help clean up transport in Europe? wpisuje się doskonale w projekt ?Reducing health harmful transport emissions in European cities 2019-2020?, realizowany przez  Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych.

Na wstępie BEUC wyjaśnia, dlaczego transport korzystający z paliw kopalnych jest przedmiotem zainteresowań/troski konsumentów.

Transport ten zagraża planecie, ludziom, zwierzętom, roślinom etc., ma zły wpływ na zdrowie, generuje koszty i wpływa negatywnie na jakość życia.

Wielu konsumentów, zdaniem BEUC,  byłoby skłonnych zmienić swoje przyzwyczajenia komunikacyjne dojeżdżając do pracy środkami transportu publicznego zamiast korzystania z własnych samochodów lub jadąc pociągiem zamiast lecieć samolotem, aby odbyć wakacje. Niestety, konsumenci często nie mają takiej możliwości, ponieważ alternatywy są niedostępne lub niewystarczająco atrakcyjne. Konsumenci wspierają zrównoważone środki transportu.

W  podsumowaniu BEUC m. in. rekomenduje:

  • dekarbonizację transportu;
  • dokonywanie zrównoważonych wyborów komunikacyjnych, jak najbardziej przystępnych;
  • poprawę jakości transportu publicznego i kolei

Rekomendujemy lekturę tej publikacji BEUC. Nasza publikacja nie oddaje całości przekazu. Stanowi skrót.

Warto przeczytać:
Oryginalny, pełen tekst publikacji BEUC.