Władze

W skład Zarządu Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych wchodzą:

  1. Piotr Popowski – Przewodniczący;
  2. Marzena Zarzeczna – Baran – Wiceprzewodnicząca;
  3. Michał Brzeziński – Wiceprzewodniczący.