Trzeci Wiek w Zdrowiu

Program ?Trzeci Wiek w Zdrowiu? dedykowany jest kobietom i mężczyznom będącym na emeryturze, zamieszkałym na terenie Miasta Gdańsk, którzy otrzymali skierowanie do programu od lekarza POZ lub lekarza specjalisty.

Znaczny odsetek osób po 60. roku życia zmniejsza swoje szanse na dłuższe i zdrowsze życie, a tym samym zwiększa skutki zdrowotne i społeczno ? ekonomiczne poprzez:

  • Deficyty dotyczące osobistej odpowiedzialności za zdrowie przejawiające się nieprzestrzeganiem zasad zdrowego stylu życia
  • Deficyty dotyczące wiedzy na temat procesu starzenia się organizmu przejawiające się niestosowaniem metod opóźnianie jego przebiegu i utrzymywania sprawności psycho ? fizycznej
  • Deficyty dotyczące świadomego przyjęcia współodpowiedzialności za proces leczenia przejawiające się brakiem przestrzegania zaleceń terapeutycznych, stosowaniem metod leczenia nie posiadających dowodów naukowych na skuteczność oraz nadużywaniem leków i suplementów diety

Program składa się z badań wstępnych, 8 tygodniowego cyklu zajęć edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych oraz z badań kontrolnych.

Więcej informacji o Programie dostępnych jest na stronie.

Kontakt:
dr Agnieszka Wojtecka
e-mail: agnieszka.wojtecka@opz.gdansk.pl
telefon: +48 530 824 707