Ewaluacja programów zdrowotnych

Aby przeprowadzić ewaluację programu zdrowotnego, opisujemy metody jakimi będziemy się kierować oraz opracowujemy harmonogram monitoringu. W ewaluacji szacujemy kryteria skuteczności danego programu zdrowotnego.

Ewaluacja programów zdrowotnych