Moja Droga do Zdrowia

?Moja droga do Zdrowia? to projekt edukacji zdrowotnej, którego celem jest kształtowanie społecznej umiejętności holistycznego rozumienia czynników wpływających na zdrowie (health literacy).

Prace nad projektem zostały zainicjowane w 2009 roku przez specjalistów Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych oraz Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka w Gdańsku.

Moja droga do zdrowia

W ciągu ostatnich trzech dekad promocja zdrowia rozwinęła się w kierunku nowoczesnej nauki opartej o solidne podstawy badawcze. Dzisiaj wiemy, że uwarunkowania społeczne i związane z nimi codzienne ludzkie wybory związane z uzależnieniami, złym odżywianiem, niską aktywnością fizyczną i brakiem umiejętności kierowania stresem są przyczyną połowy przedwczesnych zgonów. Koszty związane z leczeniem chorób, będących konsekwencją niezdrowego stylu życia, stanowią połowę wszystkich kosztów opieki zdrowotnej, a straty ponoszone przez gospodarkę, tego powodu, są dwukrotnie wyższe (informacje za American Journal of Health Promotion). Działania z zakresu promocji zdrowia, które uczą umiejętności odczytywania zdrowia w różnych obszarach działalności człowieka i kształtują na tej podstawie zdrowy stylu życia, stanowią największą szansę na zahamowanie niekorzystnych zjawisk i budowanie społeczeństwa ludzi zdrowych. WHO zwraca uwagę na konieczność dokonania reorientacji w szeroko rozumianej ochronie zdrowia, w kierunku promocji zdrowego stylu życia, prowadzenia i wspierania edukacji prozdrowotnej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz badań monitorujących stan zdrowotności i osiągnięte efekty promocji zdrowia. Projekt ?Moja Droga do Zdrowia? wychodzi naprzeciw tym potrzebom.

Działania w zakresie projektu ?Moja droga do Zdrowia?  opracowuje i wdraża interdyscyplinarny zespół: lekarzy, psychologów, dietetyków, spec. kultury fizycznej i zdrowia publicznego).

Produkty i usługi realizowane w ramach projektu:

1. Materiały edukacyjne ?Moja Droga do Zdrowia?

Zobacz materiały edukacyjne dla dzieci
Zobacz materiały edukacyjne dla rodziców i nauczycieli

2. Kursy edukacyjne dla rodziców ?Podaruj Dziecku Zdrowie?

Zobacz informację na temat kursu

3. Kursy edukacyjne dla rodziców dzieci zagrożonych chorobami cywilizacyjnymi „Dokonaj Zmian – Podaruj Dziecku Zdrowie” – w przygotowaniu

4. Kurs edukacyjny dla osób dojrzałych (+65) „Podaruj Sobie Zdrowie” – w przygotowaniu.

5. Kursy edukacyjnych dla środowiska szkolnego ?Szkoła miejscem budowania potencjału zdrowia? – w przygotowaniu.

6. Internetowy serwis edukacyjny w formie e-learningu dla dzieci w wieku 6 – 12 lat – w przygotowaniu.

5. Lekcje dla dzieci ?Moja Droga do Zdrowia? – w przygotowaniu

6. Konkursy dla dzieci i placówek oświatowych – w przygotowaniu