MGMedia

144 postów

Efekt pracy konferencji IKMO 2024

IEfektem pracy podczas tegorocznej konferencji IKMO 2024, obradującej w dniach 26-27 kwietnia w Gdańsku, jest przygotowanie stanowiska ekspertów w sprawie opracowania i wdrożenia Koordynowanej Interdyscyplinarnej Opieki Okołooperacyjnej w systemie zdrowia w Polsce.

Sukces projektu opieki zintegrowanej współtworzonego przez PTPZ 02

Zapytanie o cenę nr 1/2023/PTPZ

W związku realizacją na dofinansowanie ze Środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i budżetu państwa realizacji Projektu nr 2169 pn. „Dofinansowanie projektu pilotażowego na przetestowanie modeli telemedycznych opracowanych w ramach predefiniowanego projektu dotyczącego polityki w zakresie telemedycyny i e-zdrowia – choroby przewlekłe POCHP”