Publikacje

Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych

Strona główna » Publikacje

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi  publikacjami. Udostępniamy je Państwu za darmo w formacie .pdf (e-book). Do ich przeglądania konieczne jest posiadanie programu obsługującego wspomniane plik (np. Acrobat Reader).

Najnowsze opracowania:

Polskie uchwały antysmogowe 01
Jak ograniczyć koszty zbiorowe generowane przez transport Tom 1
Jak ograniczyć koszty zbiorowe generowane przez transport Tom 2
Polskie Miasta dla Zdrowego Powietrza-cz III 01
Wybrane schematy postępowania w leczeniu pacjentów z RZS 01
Droga do zdrowego powietrza PTPZ 2020
Analiza dzialan przemyslu tytoniowego 2006 2012
Ochrona dzieci przed reklama produktow hssf
Council of europe
Patents on living organisms. Selection of the most important decisions of American courts
Polskie uchwały antysmogowe 01
Jak ograniczyć koszty zbiorowe generowane przez transport Tom 1
Jak ograniczyć koszty zbiorowe generowane przez transport Tom 2
Polskie Miasta dla Zdrowego Powietrza-cz III 01
Wybrane schematy postępowania w leczeniu pacjentów z RZS 01
Droga do zdrowego powietrza PTPZ 2020
Analiza dzialan przemyslu tytoniowego 2006 2012
Ochrona dzieci przed reklama produktow hssf
Council of europe
Patents on living organisms. Selection of the most important decisions of American courts
 • Ochrona prawna roślin w prawie europejskim i polskim – Tom I – pobierz PDF.
 • Patents on living organisms. Selection of the most important decisions of American courts. (2,61 MB)
 • Filozoficzne, społeczne i prawne aspekty nauk o zdrowiu część II Zagadnienia prawne w naukach o zdrowiu tom II (1,17 MB)
 • Ochrona prawna roślin w prawie europejskim i polskim. Tom I Przegląd prawodawstwa (3,01 MB)
 • Koncepcja Koordynowanej Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej
 • Postawy młodzieży wobec aktywności seksualnej

Zadanie finansowane za środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020

Prowadzenie Monitoringu z Zakresu Zdrowia Publicznego Raport za 2016 rok
NPZ publicznego Analiza Dodatkowa

Starsze najważniejsze publikacje

 • Samorząd diagnostów laboratoryjnych, wyd. I (1.81 MB) – pobierz;
 • Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim, wyd. I (1.56 MB) – pobierz;
 • Samorządy zawodów medycznych, wyd. III (6.33 MB) – pobierz;
 • Leksykon Nauk o Zdrowiu IV tom (643 KB) – pobierz;
 • Filozoficzne, społeczne i prawne aspekty nauk o zdrowiu (919 KB)
 • Możliwości ochrony dzieci i młodzieży w Polsce przed reklamami produktów z wysoką zawartością tłuszczy, soli i cukrów – pobierz;
 • Europeizacja Prawa Ochrony Zdrowia, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej – wprowadzenie do problematyki (3.2 MB) – pobierz;
 • PATIENTS? RIGHTS IN THE JUDGMENTS OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS VOLUME II (3.67 MB) – pobierz;
 • PATIENTS? RIGHTS IN THE JUDGMENTS OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS VOLUME III (2.64 MB) – pobierz;
 • Walka z nałogami w prawie Unii Europejskiej (1.60 MB) – pobierz;
 • European Union Law, Intellectual Property Law, Volume I (1.84 MB) – pobierz;
 • European Union Law, Intellectual Property Law, Volume II (2.31 MB) – pobierz;
 • Program zdrowotny w zakresie prewencji ospy wietrznej (183 KB) – pobierz;
 • Prawo żywnościowe. Przegląd aktów normatywnych, Tom I (2.04 MB) – pobierz;
 • Sexual Orientation Issues, Volume I (2.01 MB) – pobierz.

Miejsca wolne od tytoniu – poradniki

Poradniki:

 • Poradnik „Szkoły wolne od dymu tytoniowego” – pobierz plik PDF (345 KB) ;
 • Poradnik „Miejsca pracy wolne od dymu tytoniowego” – pobierz plik PDF (1.23 MB) .

Opracowania statystyczne:

 • Opracowanie statystyczne „Palenie wyrobów tytoniowych wśród mieszkańców Pomorza” (598 KB) – pobierz;
 • Opracowanie statystyczne „Palenie wyrobów tytoniowych wśród mieszkańców Gdańska” (596 KB) – pobierz;
 • Opracowanie statystyczne „Palenie wyrobów tytoniowych wśród mieszkańców Kartuz” (587 KB) – pobierz;
 • Opracowanie statystyczne „Palenie wyrobów tytoniowych wśród mieszkańców Łeby” (587 KB) – pobierz.

Materiały informacyjne

 • Prawda o kłamstwach przemysłu tytoniowego (650 KB)
 • Taktyki przemysłu tytoniowego przeciwstawiające się skutecznej kontroli wyrobów tytoniowych (457 KB)
 • Ukryte zamiary przemysłu tytoniowego (453 KB)
 • Twierdzenia przemysłu tytoniowego vs fakty (476 KB)
 • Ingerencja przemysłu tytoniowego w procesy polityczne (509 KB)
 • Dopłaty dla producentów tytoniu vs finansowanie programu ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce (361 KB)
 • Ekonomiczne aspekty palenia tytoniu i opodatkowania wyrobów tytoniowych w Polsce (707 KB)
 • WHO global report: mortality attributable to tobacco (7.42 MB)