Publikacje

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi  publikacjami. Udostępniamy je Państwu za darmo w formacie .pdf (e-book). Do ich przeglądania konieczne jest posiadanie programu obsługującego wspomniane plik (np. Acrobat Reader).

Najnowsze opracowania:

Polskie uchwały antysmogowe 01
Jak ograniczyć koszty zbiorowe generowane przez transport Tom 1
Wybrane schematy postępowania w leczeniu pacjentów z RZS 01
Jak ograniczyć koszty zbiorowe generowane przez transport Tom 2
 • Ochrona prawna roślin w prawie europejskim i polskim – Tom I – pobierz PDF.
 • Patents on living organisms. Selection of the most important decisions of American courts. (2,61 MB)
 • Filozoficzne, społeczne i prawne aspekty nauk o zdrowiu część II Zagadnienia prawne w naukach o zdrowiu tom II (1,17 MB)
 • Ochrona prawna roślin w prawie europejskim i polskim. Tom I Przegląd prawodawstwa (3,01 MB)
 • Koncepcja Koordynowanej Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej
 • Postawy młodzieży wobec aktywności seksualnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

Najważniejsze publikacje:

 • Samorząd diagnostów laboratoryjnych, wyd. I (1.81 MB) – pobierz;
 • Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim, wyd. I (1.56 MB) – pobierz;
 • Samorządy zawodów medycznych, wyd. III (6.33 MB) – pobierz;
 • Leksykon Nauk o Zdrowiu IV tom (643 KB) – pobierz;
 • Filozoficzne, społeczne i prawne aspekty nauk o zdrowiu (919 KB)
 • Możliwości ochrony dzieci i młodzieży w Polsce przed reklamami produktów z wysoką zawartością tłuszczy, soli i cukrów – pobierz;
 • Europeizacja Prawa Ochrony Zdrowia, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej – wprowadzenie do problematyki (3.2 MB) – pobierz;
 • PATIENTS? RIGHTS IN THE JUDGMENTS OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS VOLUME II (3.67 MB) – pobierz;
 • PATIENTS? RIGHTS IN THE JUDGMENTS OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS VOLUME III (2.64 MB) – pobierz;
 • Walka z nałogami w prawie Unii Europejskiej (1.60 MB) – pobierz;
 • European Union Law, Intellectual Property Law, Volume I (1.84 MB) – pobierz;
 • European Union Law, Intellectual Property Law, Volume II (2.31 MB) – pobierz;
 • Program zdrowotny w zakresie prewencji ospy wietrznej (183 KB) – pobierz;
 • Prawo żywnościowe. Przegląd aktów normatywnych, Tom I (2.04 MB) – pobierz;
 • Sexual Orientation Issues, Volume I (2.01 MB) – pobierz.

Miejsca wolne od tytoniu:

Poradniki:

 • Poradnik „Szkoły wolne od dymu tytoniowego” – pobierz plik PDF (345 KB) ;
 • Poradnik „Miejsca pracy wolne od dymu tytoniowego” – pobierz plik PDF (1.23 MB) .

Opracowania statystyczne:

 • Opracowanie statystyczne „Palenie wyrobów tytoniowych wśród mieszkańców Pomorza” (598 KB) – pobierz;
 • Opracowanie statystyczne „Palenie wyrobów tytoniowych wśród mieszkańców Gdańska” (596 KB) – pobierz;
 • Opracowanie statystyczne „Palenie wyrobów tytoniowych wśród mieszkańców Kartuz” (587 KB) – pobierz;
 • Opracowanie statystyczne „Palenie wyrobów tytoniowych wśród mieszkańców Łeby” (587 KB) – pobierz.

Materiały informacyjne:

 • Prawda o kłamstwach przemysłu tytoniowego (650 KB)
 • Taktyki przemysłu tytoniowego przeciwstawiające się skutecznej kontroli wyrobów tytoniowych (457 KB)
 • Ukryte zamiary przemysłu tytoniowego (453 KB)
 • Twierdzenia przemysłu tytoniowego vs fakty (476 KB)
 • Ingerencja przemysłu tytoniowego w procesy polityczne (509 KB)
 • Dopłaty dla producentów tytoniu vs finansowanie programu ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce (361 KB)
 • Ekonomiczne aspekty palenia tytoniu i opodatkowania wyrobów tytoniowych w Polsce (707 KB)
 • WHO global report: mortality attributable to tobacco (7.42 MB)