6-10-14 dla Zdrowia

Program zdrowotny w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży.

Program ?6-10-14 dla Zdrowia? jest pierwszym w Polsce kompleksowym programem zdrowotnym, nastawionym na długofalową zmianę zachowań zdrowotnych, zarówno u dzieci jak i ich rodzin. Dotychczas przeprowadzone w Gdańsku działania, realizowane od 2011 roku, pozwoliły na zbudowanie kompleksowego systemu wsparcia dla dzieci z nadwagą i otyłością zarówno na poziomie rodzinnym ? poprzez przeprowadzenie kompleksowych interwencji edukacyjnych wśród rodziców, a także na poziomie szkolnym, poprzez wdrażanie szkolnych polityk zdrowotnych.

W ramach realizowanego Programu badania przesiewowe w kierunku chorób cywilizacyjnych prowadzone są głównie na terenie szkół. Objęte są nimi wszystkie dzieci w grupach wiekowych 6, 9-11 i 14 lat (stąd nazwa programu). Dzieci, u których zidentyfikowano czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych w postaci nadmiaru masy ciała, kierowane są wraz z rodzicami
do etapu specjalistycznego realizowanego już na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.

Etap specjalistyczny to roczny proces prowadzony ze wsparciem interdyscyplinarnego zespołu specjalistów: lekarza, dietetyka, specjalisty aktywności fizycznej i psychologa. Podczas spotkań wytyczany jest wspólnie z rodziną plan postępowania prozdrowotnego dla dziecka skupiający się na zmianie sposobu żywienia, aktywności fizycznej i zachowań zdrowotnych w rodzinie.

Cały proces wspomagany jest poprzez narzędzie internetowe.

Aktywną grupą docelową Programu są przedstawiciele środowiska szkolnego: nauczyciele, rodzice i uczniowie szkół podstawowych Gdańska. Łącznie jest to około 100 placówek.

Pierwsze efekty

Efektem rocznego uczestnictwa w programie u ponad 75% podopiecznych jest obniżenie centyla BMI (średnio o 6 punktów procentowych). Oznacza to, że dziecko włączone do Programu z powodu otyłości, opuszcza program z nadwagą, czyli nadal z nadmiarem masy ciała, ale już nie będącym stanem chorobowym. Rozpoczęty proces redukcji masy ciała będzie kontynuowany po zakończeniu udziału w Programie, ponieważ obserwowana są trwałe, pozytywne zmiany w obszarze  zachowań żywieniowych oraz tych dotyczących aktywności fizycznej. 

Innowacyjność Programu ?6-10-14 dla Zdrowia? uznana została również przez Europejskie Towarzystwo Badań nad Otyłością ? EASO (The European Association for the Study of Obesity). Certyfikacja EASO nadaje UCK oraz Programowi ?6-10-14 dla Zdrowia? prestiżowy tytuł Centrum Leczenia Otyłości. UCK jest drugim w Polsce certyfikowanym Centrum Leczenia Otyłości EASO wśród dzieci. Certyfikat EASO jest potwierdzeniem słuszności przyjętych rozwiązań, efektywności klinicznej oraz jakości prowadzonych interwencji.Mobilizuje również do dalszych działań.

Programem, który jest niejako kontynuacją i oceną długofalowej skuteczności Programu „6-10-14 dla Zdrowia” jest Program ?18+ dla Zdrowia?. Został stworzony w celu umożliwienia identyfikacji zagrożeń dla zdrowia nastolatków wchodzących w dorosłość oraz wskazania możliwych do wdrożenia zmian w obszarze zachowań zdrowotnych. Program umożliwia szersze spojrzenie na problemy zdrowia zarówno w kontekście sytuacji obecnej jak i przyszłych wyborów ? ułatwi podejmowanie decyzji sprzyjających zdrowemu stylowi życia.
 

Informacje dodatkowe:

  • Uczestnictwo dzieci i rodziców we wszystkich etapach programu jest bezpłatne;
  • Wszelkie działania w ramach programu finansowane są przez Urząd Miasta w Gdańsku (www.gdansk.pl);
  • Program ?6-10-14 dla Zdrowia? jest realizowany przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku (www.uck.pl).

Więcej informacji o Programie na stronie: https://dlazdrowia.uck.pl/

Kontakt:
Paulina Metelska
Koordynator programu ?6 ? 10 ? 14 dla Zdrowia?
tel. +48 792 276 559, pmetelska@uck.gda.pl
tel. 58 340 88 59, dlazdrowia@uck.gda.pl