Zapytania i zamówienia

Lista aktualnych i archiwalnych zapytań ofertowych dla naszego Towarzystwa.

Zapytanie ofertowe 3/POCHP/2023

Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych zaprasza do złożenia oferty na opracowanie algorytmów postępowań medycznych i niemedyczny

Sukces projektu opieki zintegrowanej współtworzonego przez PTPZ 02

Zapytanie ofertowe 2/POCHP/2023

Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych zaprasza do złożenia oferty na zakup usługi opieki i prowadzenia współpracy z organizacjami pacjenckimi.

Zapytanie ofertowe 1/POCHP/2023

Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych zaprasza do złożenia oferty na zakup usługi zarządzania stroną www. Nr zapytania: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/POCHP/2023

Sukces projektu opieki zintegrowanej współtworzonego przez PTPZ 02

Zapytanie o cenę nr 1/2023/PTPZ

W związku realizacją na dofinansowanie ze Środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i budżetu państwa realizacji Projektu nr 2169 pn. „Dofinansowanie […]