Marketing zdrowotny

Opracowujemy całościowe kampanie społeczne dot. wybranego problemu zdrowotnego, m.in. w oparciu o rekomendacje National Marketing Center. W ramach opracowania identyfikujemy grupy odbiorców oraz proponujemy narzędzia dostosowane do adresatów.

Kampanią prowadzoną przez nas jest kampania dawca.pl promująca ideę świadomego dawstwa narządów.

Marketing zdrowotny