Strategie zdrowotne

Dla opracowania strategii zdrowotnej:

Przygotowujemy dane epidemiologiczne dotyczące populacyjnego występowania wybranych jednostek chorobowych wśród wskazanej grupy mieszkańców (gminy, powiatu, województwa) w oparciu o dane z instytucji publicznych (NFZ, CZP, GUS) oraz publikacje naukowe.

Przeprowadzamy analizę priorytetów zdrowotnych wybranych grup mieszkańców

Przygotowujemy oraz koordynujemy działania i prace związane z budową wieloletnich strategii zdrowotnych we współpracy z jednostkami samorządowymi, badawczo ? naukowymi, instytucjami publicznymi oraz partnerami społecznymi zgodnie z założeniami Narodowego Programu Zdrowia.

Strategie zdrowotne