Programy

10 postów

Programy realizowane przez Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych.

Trzeci Wiek w Zdrowiu

Program „Trzeci Wiek w Zdrowiu” dedykowany jest kobietom i mężczyznom […]

6-10-14 dla Zdrowia

Program zdrowotny w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych […]

Promotorzy zdrowia

Promotorzy zdrowia

Celem projektu „Promotorzy Zdrowia” jest podniesienie jakości szkolnej edukacji zdrowotnej, […]

Zawodniacy w PTPZ

Zawodniacy

Kampania społeczna „Zawodniacy” to inicjatywa, która ma na celu promowanie picia […]

Zdrowie dla Pomorzan

Pomorskie Centrum Programów Zdrowotnych W ramach realizacji programu Zdrowie dla […]

Sopkard PTPZ

Sopkard

Podsumowanie 10 lat programu Sopkard w Sopocie. Jakie czynniki predysponują […]

Kampania Dawca.pl

Kampania „Dawca.pl – Bądź świadomym dawcą narządów” promuje świadome dawstwo […]