Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy

Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy dotyczy prewencji cukrzycy typu 2 u osób od 35 do 64 lat, będących w grupie podwyższonego ryzyka, w Gdańsku i w Gminie Stegna. Jego realizacja pochłonie ponad 5 mln zł brutto, z czego wartość dofinansowania z funduszy unijnych i z budżetu państwa wynosi ponad 3 mln zł.

Celem programu jest wczesna identyfikacja osób ze stanem przedcukrzycowym i chorych na cukrzycę w fazie jej bezobjawowego przebiegu. Służyć temu mają badania przesiewowe. Program ma także zredukować czynniki ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2, ograniczyć lub wyeliminować błędne zachowania żywieniowe, pomóc w zmniejszeniu masy ciała osobom z nadwagą lub otyłością poprzez zwiększenie ich aktywności fizycznej.

Osoby, u których stwierdzono cukrzycę typu 2 zostaną pokierowane do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ponieważ trzeba je leczyć. Stan przedcukrzycowy nie musi prowadzić do cukrzycy typu 2. Można uniknąć zachorowania poprzez zmianę swojego stylu życia. Właśnie to ma na celu roczny program wsparcia, skierowany do osób z wykrytym stanem przedcukrzycowym.

W projekcie przewidziano przeprowadzenie ponad 65,7 tys. badań ankietowych. Mają pomóc wykryć u badanego ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2. Wśród osób, u których stwierdzono podwyższone ryzyko zachorowania, zostaną przeprowadzone testy OGTT, które wykazują czy dana osoba jest zdrowa, ma cukrzycę lub czy znajduje się w stanie przedcukrzycowym. Badań tych w programie przewidziano ponad 17 tys. W końcowym efekcie ponad 1,2 tys. osób, u których stwierdzono stan przedcukrzycowy, weźmie udział w rocznym programie wsparcia, realizowanym przez lekarzy, pielęgniarki, dietetyków i fizjoterapeutów.

Realizacja projektu rozpoczęła się w lipcu 2019 r. i potrwa do czerwca 2023 r. Podmiotem realizującym projekt jest Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia.

Już co 10 gdańszczanin choruje na cukrzycę ? zachęcam do wykonania testu FINDRISK i sprawdzenia czy jesteś w grupie ryzyka. Ankieta FINDRISK dostępna jest na stronie projektu: https://bezcukrzycy.gdansk.pl/

Koordynator projektu

Grażyna Cieślak