Promotorzy zdrowia

Celem projektu ?Promotorzy Zdrowia? jest podniesienie jakości szkolnej edukacji zdrowotnej, co w konsekwencji zmniejszy ryzyko rozwoju chorób cywilizacyjnych u dzieci. Będzie on realizowany poprzez prowadzenie certyfikowanych przez Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych szkoleń zwiększających kompetencje nauczycieli w zakresie pełnienia roli promotorów zdrowia, po ukończeniu których zostaną przyznane im certyfikaty ?Promotorów Zdrowia?.

Projekt skierowany jest zarówno do nauczycieli, jaki i dyrektorów szkół oraz rad pedagogicznych. Pierwsza z powyższych dwóch grup zostanie wyposażona w niezbędną wiedzę zdobytą podczas szkoleń oraz w narzędzia IT dostępne w serwisie internetowym umożliwiające im przełożenie tej wiedzy na praktyczną pracę z dziećmi. Natomiast druga grupa otrzyma dostęp do serwisu internetowego, który umożliwi monitorowanie działań prowadzonych w ramach szkolnych polityk zdrowotnych opracowanych na podstawie europejskiego projektu HEPS.

Promotorzy zdrowia

Program ?Promotorzy Zdrowia? jest efektem prac podjętych w ramach Gdańskiego Modelu Promocji Zdrowia, którego jednym z sygnatariuszy jest Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Autorami idei projektu są Marek Jankowski i Michał Brzeziński, specjaliści leczenia otyłości (Certyfikat Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Otyłością ? SCOPE), którzy swoją wiedzę wykorzystują podczas realizacji programu ?6-10-14 dla Zdrowia? w ramach Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego i Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka w Gdańsku.

 Partnerem technologicznym projektu jest doświadczona i innowacyjna firma działająca w obszarze e-zdrowia eHealth Solutions Sp. z o.o., z którą w II połowie 2013 r. wspólnie rozpoczęliśmy fazę wdrażania programu w jednym z dużych miast północnej polski.