Zdrowie dla Pomorzan

Pomorskie Centrum Programów Zdrowotnych

W ramach realizacji programu Zdrowie dla Pomorzan zostało przez PTPZ uruchomione Pomorskie Centrum Programów Zdrowotnych. Jednym z priorytetowych działań Centrum jest uruchomienie systemu informacyjnego dla administracji wojewódzkiej o realizowanych w poszczególnych powiatach i gminach programów profilaktyki chorób i promocji zdrowia. Ze wstępnej analizy sytuacji wynika, że w pierwszej kolejności niezbędne jest wypracowanie standardów i modeli programów zdrowotnych realizowanych na szczeblu lokalnym i wojewódzkim. W projektowaniu i realizacji działań z tym związanych członkowie Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych wykorzystują doświadczenia zarówno polskie jak i innych państw europejskich, umożliwiające wdrażanie nowoczesnej strategii działań na rzecz redukcji zapadalności i chorobowości oraz przedwczesnej umieralności z powodu chorób serca i naczyń oraz nowotworów. Szeroko zakrojona współpraca międzyinstytucjonalna pozwoli na upowszechnienie w województwie pomorskim ustalonych modeli programów zdrowotnych. Działania te są koordynowane i systematycznie wzmacniane poprzez aktywne poradnictwo powołanego Pomorskiego Centrum Programów Zdrowotnych.