Pojazdy CNG a zanieczyszczenie powietrza

20 czerwca 2020 r. pojawiła interesująca publikacja pt. ?Pojazdy na sprężony gaz ziemny nie mogą stanowić czystego rozwiązania dla transportu. Najnowsze dane wskazują na wysoki poziom emisji cząstek stałych?.  Jej autorzy w zdecydowany sposób kwestionują dość popularne twierdzenie, że? pojazdy napędzane sprężonym gaz ziemnym (CNG) stanowią czystą, niskoemisyjną technologię”, mogącą budować rozwiązanie dla kryzysu zanieczyszczenia powietrza w Europie. Dowodzą oni, odwołując się do „najnowszych badań dotyczących poziomu emisji cząstek stałych przez samochody osobowe” […], że” ta technologia wiąże się z uwalnianiem znacznych ilości zarówno cząstek stałych jak też toksycznych substancji”. Oczekują, że pojazdy napędzane CNG? nie będą być oznakowywane i sprzedawane jako rozwiązania „czystsze i niskoemisyjne”?

Pojazdy CNG a zanieczyszczenie powietrza 01

Publikacja ta, naszym zdaniem, stanowi próbę przełamania pewnych mitów,  przedstawienia twierdzeń o faktach i zawiera wartościowe rekomendacje. Podkreślić też należy, że Komisja Europejska pracuje już, w czym nadzieja dla @zdrowego powietrza nad przepisami dot. limitów emisji, które mają zastąpić normę Euro 6.


Więcej: Artykuł ?Pojazdy na sprężony gaz ziemny nie mogą stanowić czystego rozwiązania dla transportu?