Apel do Przywódców Miast

Do Przywódców/Przywódczyń/ Polskich Miast!

Szanowni Prezydenci Miast Polskich/Szanowne Prezydentki Miast Polskich!

Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych prezentuje Państwu opublikowany 23 marca br raport CE Delft „Zanieczyszczone powietrze, transport i transportowe polityki miejskie”.

Raport ten dedykowany jest także Miastom, którymi zarządzacie, a które niestety mimo wielu podjętych przez Was działań wciąż są brudne, eksponując swoich mieszkańców na zanieczyszczone powietrze, która to ekspozycja naraża ich na choroby, zaburzenia zdrowotne, niższą jakość życia, krótsze życie czy wreszcie śmierć.

Raport prezentuje 5 spośród 28 stosowanych w miejskich politykach transportowych instrumentów służących walce o #CleanAir4HealthyCities i ukazuje ich efektywność w mitygowaniu poziomu zanieczyszczeń drogowych. 

Wzywamy Państwa do podjęcie rekomendowanych w raporcie działań na rzecz zmitygowania poziomu zanieczyszczeń drogowych w polskich miastach, w tym pięciu z nich, które szczegółowo zostały w nim opisane.

Apel do Przywódców Miast 01

W załączeniu przesyłamy tekst dla prasy oraz krótkie streszczenie raportu w języku polskim.

Nadto dołączamy linki do raportu,  publikacji i prezentacji raportu, które ukazały się w dniu 23 marca br.:

Pragniemy również serdecznie podziękować za uczestnictwo w zeszłorocznej ankiecie dot. działań podejmowanych przez polskie duże miasta na rzecz walki o #CleanAirHealthyCities. Dziękujemy i Prezydentom/Prezydentkom polskich miast i Urzędnikom/Urzędniczkom/Miejskim wypełniającym przesłaną przez nas ankietę..

Link do opracowania ankiety poniżej:
https://www.ptpz.pl/wp-content/uploads/2020/12/Polskie-Miasta-dla-Zdrowego-Powietrza-cz.-III.pdf

Prosimy również o zapoznanie się z dwoma e-book’ami zawierającymi publikacje pt” Polskie miasta dla zdrowego powietrza. Jak ograniczyć koszty zdrowotne generowane przez transport?”

https://www.ptpz.pl/wp-content/uploads/2021/01/Jak-ograniczyc-koszty-zbiorowe-generowane-przez-transport-Tom-1-PDF.pdf

https://www.ptpz.pl/wp-content/uploads/2021/01/Jak-ograniczyc-koszty-zbiorowe-generowane-przez-transport-Tom-2-PDF.pdf

Z wyrazami szacunku z prośbą o dalszą współpracę

Zarząd Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych
https://www.ptpz.pl/zdrowe-powietrze/