Z Manifestu WHO. Czego powinna nas nauczyć lekcja COVID-19.

Przypominamy :
Tak szybko jak to możliwe, zaleca WHO, społeczeństwa muszą się otrząsnąć i przystąpić do regeneracji, ale, w inny, niż dotychczas znany sposób. Ten bowiem zawiódł i nie stać nas, to jest ludzkości, na powtórkę z nieodrobionej lekcji.?

Inwestujmy  w niezbędne usługi, od wody i urządzeń sanitarnych po niezanieczyszczające źródła energii w zakładach opieki zdrowotnej.

Miliardy ludzi na całym świecie nie mają dostępu do najważniejszych usług niezbędnych do ochrony ich zdrowia, przed COVID-19 i innymi zagrożeniami. Sprzęt do mycia rąk jest niezbędny, aby zapobiec przenoszeniu chorób zakaźnych, ale brakuje go w 40% gospodarstw domowych. Patogeny oporne na środki przeciwdrobnoustrojowe są szeroko obecne w wodzie i odpadach i konieczne jest racjonalne zarządzanie tymi patogenami, aby zapobiec ich ponownemu rozprzestrzenianiu się wśród ludzi.

Więcej: