Ujawnienie związku klimatu i czystego powietrza dla zdrowej regeneracji

Jak związki między ludźmi, pieniędzmi, mobilnością i zdrowiem mogą przyczynić się do wzrostu ambicji klimatycznych UE ?

Nasze społeczeństwo jest zagrożone upadkiem, w obliczu toksycznej mieszanki różnych kryzysów:

  • rosnącej globalnej temperatury i mórz,
  • rosnącej oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz
  • obecnych i przyszłych pandemii ? których korzenie są związane z niszczeniem różnorodności biologicznej i kryzysem klimatycznym.

Dowiedziono, że zanieczyszczenie powietrza ma śmiertelny związek z COVID19, zwiększając obciążenie pacjentów z chorobami przewlekłymi, pogarszając skutki pandemii i uderzając w najbardziej potrzebujących. Jednak środki wprowadzone podczas lockdown?u, choć skrajne, ujawniły również bezpośrednie korzyści , wynikające ze zmniejszenia liczby samochodów na naszych ulicach, szybko, choćby ulotnie, poprawiając jakość powietrza, którym oddychamy. Ludzie chcą tego coraz bardziej doświadczać, tak jak podczas Światowego Dnia Bez Samochodu, gdy nawet instytucje UE, otoczone najbardziej ruchliwymi drogami Brukseli, przez jeden dzień były pełne rowerów.

Koniec pierwszej fali choroby to być może właściwy moment na refleksję nad szerszymi konsekwencjami dla społeczności zdrowia publicznego. Jak nasze ostatnie doświadczenia zmieniły sposób myślenia ludzi o zanieczyszczeniu powietrza? W jaki sposób należy ponownie przydzielić europejskie finanse, aby odzwierciedlić nowe wyzwania? W jaki sposób e-mobilność może pomóc w dostosowaniu naszego systemu transportowego do zdrowego klimatu? Co pracownicy służby zdrowia mogą nam powiedzieć o powiązaniach między zdrowiem, klimatem i środowiskiem? W jaki sposób te zmiany są powiązane ze zwiększonymi ambicjami UE w zakresie celów klimatycznych?

Ujawnienie związku klimatu i czystego powietrza dla zdrowej regeneracji 01

EPHA dokonuje przeglądu następujących zagadnień:

  1. Poparcie publiczne buduje polityki na rzecz utrzymania czystego powietrza.
  2.  Finanse UE są realokowane, aby umożliwić kształtowanie polityki UE.
  3. Rozwój e-mobilności rozpoczął się kosztem zanieczyszczających samochodów.
  4. Pracownicy służby zdrowia łączą klimat, środowisko i zdrowie publiczne prosząc o zdrową regenerację.
  5. Działania i zobowiązania będą zgodne z bardziej ambitnym celem klimatycznym UE – koszty zostałyby częściowo zrekompensowane oszczędnościami zdrowotnymi.

Wraz ze złagodzeniem blokad i wznowieniem gospodarki ludzie na całym świecie nie chcą powrotu do toksycznych poziomów zanieczyszczenia powietrza i zastąpienia jednego kryzysu zdrowia publicznego innym. Opinia publiczna zmierza w kierunku bardziej fundamentalnych zmian politycznych.

Zostało to podkreślone w niedawnym sondażu: zdecydowana większość mieszkańców 21 miast europejskich nie chce powrotu zanieczyszczenia powietrza do poziomu sprzed Covid-19 i wspiera głębokie zmiany w transporcie w celu ochrony czystego powietrza; także w innym sondażu popierającym apele do rządów o priorytetowe traktowanie czystego powietrza w pakietach naprawczych po COVID-19: co najmniej dwie trzecie ankietowanych obywateli w Wielkiej Brytanii, Indiach, Nigerii, Polsce i Bułgarii popiera bardziej rygorystyczne regulacje dotyczące zanieczyszczenia powietrza.

W lokalnych społecznościach ludzie również wzywają do zmian – na Węgrzech lokalne żądania wzywające do zakazu śmiercionośnych ognisk doprowadziły do ogólnokrajowego zakazu!

Kolejne kroki:

Kryzys klimatyczny podważa podstawy dobrego zdrowia. Jeśli jednak wsłuchamy się w potrzeby ludzi, w zrównoważony sposób przydzielimy odpowiednie środki finansowe, postawimy nasz system transportowy na ścieżkę zerowej emisji poprzez przyjęcie e-mobilności i wysłuchamy pracowników służby zdrowia, możemy złagodzić kryzys klimatyczny i zminimalizować jego wpływ na nasze zdrowie. Oszczędności kosztów zdrowotnych związane ze zmniejszeniem emisji i zwiększonymi ambicjami klimatycznymi mogą być złotym kluczem oferującym rozwiązanie dla naszego społeczeństwa, wahającego się u progu zrównoważonej przyszłości.

Czy jesteśmy jednak wystarczająco odważni, aby iść w tak zarysowanym kierunku?

Źródło:

Revealing the Climate and Clean Air Connection for a Healthy Recovery

Zoltán Massay-Kosubek, https://epha.org/revealing-the-climate-and-clean-air-connection-for-a-healthy-recovery/dostęp on-line 30.09.2020.