Substancje chemiczne najbardziej odpowiedzialne za zanieczyszczenie?

Każda substancja, znajdująca się w powietrzu, która w odpowiednio wysokim stężeniu może zaszkodzić ludziom, zwierzętom, roślinności lub innym materiom, zanieczyszcza je. Te trujące powietrze substancje oddziałują między sobą i środowiskiem w zależności od temperatury, wilgotności i innych warunków środowiskowych.

Jakie substancje chemiczne są odpowiedzialne w największym stopniu za zanieczyszczenie powietrza?

Do głównych zanieczyszczeń należy zaliczyć  ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), cząstki stałe (PM) i dwutlenek siarki (SO2).

Pod ziemią  ozon (O3) powstaje w wyniku reakcji chemicznych między promieniami słonecznymi a gazami emitowanymi przez samochody i elektrownie.

Z kolei ponad 40% emisji NO2 generuje transport drogowy, który spala paliwa kopalne. Wytworzony przez człowieka PM wynika głównie z procesów przemysłowych, prac budowlanych, emisji wydzielanych przez silniki Diesla i silniki benzynowe oraz tarcie opon na powierzchniach dróg.

Prawie 40% pierwotnych emisji PM2,5 wytwarza transport. Większość SO2 pochodzi z branż spalających paliwa kopalne.

Inne zanieczyszczenia powietrza, takie jak lotne związki organiczne (LZO) i tlenek węgla (CO), są  także częściowo wytwarzane przez ruch drogowy.

Substancje chemiczne najbardziej odpowiedzialne za zanieczyszczenie 01

Reasumując: głównymi źródłami zanieczyszczenia powietrza są: transport drogowy, działalność rolnicza, produkcja i dystrybucja energii, firmy, budynki użyteczności publicznej i gospodarstwa domowe.

Więcej: