Rekomendacje EPHA część 3

8 rekomendacji1 EPHA adresowanych do przywódców miast europejskich dotyczących mitygowania kosztów społecznych generowanych przez zanieczyszczone powietrze. Część trzecia. COVID-19 i jego znaczenie dla polityk służących walce z zanieczyszczonym powietrzem.

Najnowsze dowody dotyczące COVID-19 sugerują, że ekspozycja na zanieczyszczenie powietrza czyni silniejszym/groźniejszym wirusa, prawdopodobnie osłabiając zdolność ludzi do walki z chorobą. Należy podkreślić potrzebę poprawy standardów jakości powietrza i konieczność odejścia od zanieczyszczających je paliw kopalnych, tak, by poprawić jakość powietrza, którym oddychamy, i naszą zdolność do tego, by móc przeżyć wszelkie przyszłe pandemie.

Zanieczyszczenie powietrza stwarza warunki: ryzyka chorób współistniejących

Zanieczyszczenie powietrza powoduje choroby, które są powiązane z wyższymi wskaźnikami śmiertelności z powodu COVID-19.

Pacjenci z przewlekłymi chorobami płuc i serca spowodowanymi lub pogorszonymi przez długotrwałe narażenie na zanieczyszczenie powietrza są mniej zdolni do zwalczania infekcji płuc i większa ich liczba prawdopodobnie umrze. Zanieczyszczenie powietrza może wywoływać nadciśnienie, cukrzycę i choroby układu oddechowego oraz warunki, które lekarze zaczynają wiązać z wyższymi wskaźnikami śmiertelności z powodu COVID-19. Te warunki dotykają miliony ludzi i mogą zwiększać ryzyko poważniejszych komplikacji zdrowotnych w przypadku zarażenia się wirusem.

Rekomendacje EPHA część 3 01
Rekomendacje EPHA część 3 01

Jak możemy sobie poradzić z zanieczyszczeniem powietrza?

Jak podkreśla Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w  wideo, 2 które dotyczy ochrony przed COVID-19 i zanieczyszczeniem powietrza:

?[?]w przypadku zanieczyszczenia powietrza najważniejsze zalecenie, jakie możemy sformułować brzmi, że w tych krajach, w których poziom zanieczyszczenia powietrza jest bardzo wysoki, musimy egzekwować przepisy w celu zmniejszenia tego poziomu. Powinniśmy upewnić się, czy jako obywatele zdajemy sobie sprawę z tego, że zanieczyszczenie powietrza wpływa na nasze zdrowie, a robiąc to, żądać od naszych władz, na terenie miasta lub na poziomie kraju, aby zajęły się przyczynami zanieczyszczenia powietrza, w celu zmniejszenia emisji. Nadto szczególnie ważne będzie zaprzestanie spalania paliw kopalnych, które przyczyniają się ogromnie do  zanieczyszczenia powietrza, a tym samym do chorób, które ekspozycja na nie wywołuje?.

Ograniczenia dotyczące COVID-19 nałożone od marca 2020 r. szybko oczyściły powietrze: obszerny zestaw zdjęć satelitarnych ujawnił, jak drastycznie spadł poziom zanieczyszczenia powietrza w miastach na całym świecie z powodu środków blokujących COVID-19.

Jednak poziom zanieczyszczenia powietrza wraca do normy, a w niektórych miastach jest obecnie nawet gorzej niż przed pandemią. Pojawiają się także dowody na temat możliwych rozwiązań politycznych, jakie przywódcy miast mogą zastosować, aby przeciwdziałać potencjalnemu zanieczyszczeniu powietrza przy wsparciu ze strony ich mieszkańców.

Co należy zmienić, aby poprawić stan zdrowia publicznego?

Środki blokujące w wielu miastach pokazały, że emisje dwutlenku węgla, zanieczyszczenie powietrza i poziom hałasu mogą być drastycznie i prawie natychmiastowe zmniejszone, podczas gdy przestrzeń miejska dla pieszych i rowerowych mogłaby zostać radykalnie zwiększona, poprawiając zarówno stan naszego środowiska, jak i zdrowia. Nadszedł czas, aby znaleźć zrównoważone i trwałe sposoby osiągnięcia tego samego poziomu czystszego powietrza w miastach, w perspektywie długoterminowej.


[1] Zanieczyszczenie powietrza & COVID-19: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in-5/episode-9—air-pollution-covid-19.


Opracowanie Lubomira Wengler na podstawie publikacji EPHA z marca 2021 r. Treść opracowania nie była poddana akceptacji EPHA. W razie wątpliwości odsyłamy do dokumentu w jęz. angielskim.


[1] Rekomendacje opierają się na upublicznionym przez EPHA w marcu 2021 r.  Raporcie CE Delft ?Air pollution, transport policies at city level?, dostępnym pod linkiem: https://epha.org/wp-content/uploads/2021/03/ce-delft-200218-air-pollution-and-transport-policies-at-city-level.pdf . Dostęp on-line 04.04.2021
[2] Zanieczyszczenie powietrza & COVID-19: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in-5/episode-9—air-pollution-covid-19.