Poprawa jakości powietrza na całym świecie

30 marca 2020 r., Bruksela ? obszerny zestaw zdjęć satelitarnych dowodzi, jak radykalnie spadł poziom zanieczyszczenia powietrza w miastach, na całym świecie dzięki środkom powstrzymującym (ang .lockdown measures) Covid-19. ?Szkody zostały już jednak wyrządzone? pacjentom – ostrzegła European Public Health Alliance ((EPHA).

Niższy poziom dwutlenku azotu (NO?) i cząstek stałych (PM) pochodzących z transportu  drogowego mogą przynieść ulgę pacjentom zakażonym koronawirusem. Jednak chroniczne  zanieczyszczenie powietrza jest silnym czynnikiem warunkującym występowanie chorób  płuc i serca, które są powiązane z wyższymi wskaźnikami śmiertelności w wyniku Covid-19. 

Sekretarz generalny EPHA, Sascha Marschang, stwierdził: ?Szkody zostały już jednak  wyrządzone. Lata wdychania brudnego powietrza z oparów ulicznych i innych źródeł  osłabiały zdrowie wszystkich tych, którzy walczą teraz z Covid-19. Niestety, nawet po  skandalu Dieselgate miliony nieodpowiadających normom pojazdów wciąż zanieczyszcza  powietrze. Samochody i miasta muszą się oczyścić, a nowy cel UE, jakim jest zerowe  zanieczyszczenie (ang. zero pollution), stanowi doskonały powód do podjęcia  zdecydowanych działań w celu radykalnego obniżenia poziomu zanieczyszczenia powietrza  po zakończeniu pandemii COVID ?. 

Rzecznik WHO ds. Zdrowia i jakości powietrza, Rosamund Adoo-Kissi-Debrah, powiedział:  ?Straciłem córkę z powodu strasznego poziomu zanieczyszczenia powietrza w pobliżu  naszego domu. Problem można przedstawiać w mniej lub w bardziej skomplikowany  sposób, ale tak naprawdę stanowi on po prostu sprawę życia i śmierci. Szkoda tylko, że  ponownie przypominamy sobie o tym w związku z pandemią Covid-19 ?  Zanieczyszczenie powietrza jest największym zagrożeniem dla zdrowia środowiskowego w  Europie, a w świetle danych European Environmental Agency (EEA) stanowi ono największy  problem w miastach. Pyłki zawieszone (PM), dwutlenek azotu (NO?) i ozon w warstwie  przyziemnej (O?) powodują największe szkody i prowadzą do około 400 000  przedwczesnych zgonów rocznie. Jednym z najbardziej „gorących miejsc” są północne  Włochy, centrum epidemii koronawirusa w Europie. Zanieczyszczenia NO? w miastach  pochodzą głównie z transportu, zwłaszcza pojazdów z silnikiem Diesla, które są również  głównym źródłem PM. Od początku XXI w, nastąpił gwałtowny wzrost udziału pojazdów z silnikami wysokoprężnymi w Europie, z których wiele nie spełniało europejskich norm w  zakresie zanieczyszczenia powietrza. Przeciwko krajom UE toczy się 71 postępowań w  sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego z powodu niewłaściwej  jakości powietrza.

Obrazy porównują odczyty emisji NO2 z 5-25 marca 2019 r. z analogicznym okresem 2020  r., na podstawie danych satelitarnych ESA Sentinel-5, zgodnie z zalecanymi wytycznymi  (ang.guidelines ) dot. przetwarzania obrazu. Dane satelitarne zostały przeanalizowane przez  Jamesa Poetzschera, twórcę witryny greenhousemaps.com, działającego na rzecz EPHA. 
O Metodzie obrazowania.