Ile osób umiera z powodu zanieczyszczenia powietrza ?

Zanieczyszczenie powietrza stanowiło w 2016 r. przyczynę 4,2 mln zgonów na całym świecie. Szacuje się, że jest ono odpowiedzialne za około 16%  zgonów z powodu raka płuc, 25% zgonów z powodu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), około 17% chorób serca i udaru oraz około 26% zgonów z powodu infekcji dróg oddechowych. 

Według raportu Europejskiej Agencji Środowiska/ the European Environment Agency (EEA) z 2019 r. ,  stężenie PM w 2016 r było odpowiedzialne za około 412 000 przedwczesnych zgonów w Europie, z czego około 374 000 miało miejsce w UE- 28.

 Szacowany wpływ ekspozycji na NO2 w 2016 r.  wynosił w Europie około 71 000, w tym około 68 000 w UE -28, a stężenie O3 w populacji w 2016 r. wyniosło odpowiednio 15 100 i 14 000 przedwczesnych zgonów rocznie.

Źródła: