Zapytanie ofertowe 3/POCHP/2023

Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych zaprasza do złożenia oferty na opracowanie algorytmów postępowań medycznych i niemedycznych.

Nr zapytania: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/POCHP/2023

Oferty prosimy przesyłać na e-mail : kontakt@ptpz.pl do dnia 28.07.2023r. W tytule e-maila prosimy o podanie numeru zapytania ofertowego.

Szczegóły w załącznikach:

  • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy i oświadczenie – pobierz PDF;
  • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Klauzula informacyjna – pobierz PDF;
  • Zapytanie ofertowe nr 3/POCHP/2023 – pobierz PDF.

Dziękujemy za złożone oferty. Informujemy o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego – poniżej znajduje się protokół wyboru oferty.

Protokół z wyboru oferty 3/POCHP/2023.