Zespół Deficytu Kontaktu z Naturą?

A co to takiego jest?

Możecie Państwo znaleźć wiele wypowiedzi na temat zespołu braku/deficytu kontaktu z naturą. Odniesienie do jednej z nich zostało zamieszczony poniżej:

13 lipca br. ukaże się szersza publikacja na ten temat napisana przez dr Tadeusza Jędrzejczyka pt. „Czas na przezwyciężenie „Zespołu Deficytu Kontaktu z Naturą”.