Zanieczyszczenie powietrza globalnym wyzwaniem dla zdrowia?

Dlaczego?

Według WHO ?zanieczyszczenie powietrza i zmiany klimatu? są jednym z dziesięciu zagrożeń zdrowotnych na świecie. W istocie dziewięć na dziesięć osób codziennie oddycha zanieczyszczonym powietrzem. Zanieczyszczenie powietrza jest wskazywane przez WHO jako  największe zagrożenie środowiskowe dla zdrowia, a to m.in. z tego powodu, że co roku przedwcześnie zabija 7 milionów ludzi. Około 90% tych zgonów ma miejsce w krajach o niskim i średnim dochodzie. Podstawowa przyczyna zanieczyszczenia powietrza (spalanie paliw kopalnych) jest również ważnym czynnikiem przyczyniającym się do zmian klimatu.

Więcej:

Źródło: European Public Health Alliance