Zanieczyszczenie powietrza a otyłość u dzieci

Jakiś czas temu pytanie o potencjalny wpływ zanieczyszczonego powietrza na otyłość u dzieci, stanowiłoby  pewnego rodzaju fanaberię, wywołującą wśród respondentów reakcje wskazujące na to, że Ich zdaniem, pytający przesadnie próbuje przypisać temu faktorowi  zbyt daleko idące znaczenie w życiu jednostki.

Tymczasem?

24 czerwca 2020 Barcelona Institute of Global Health (ISGlobal) zaprezentował publikację pt. ?La contaminación atmosférica, el tabaco y las características del entorno construido se asocian con un mayor riesgo de obesidad infantil?.

(W wolnym, nieeksperckim,  tłumaczeniu: ?Zanieczyszczenie powietrza, tytoń i cechy zabudowanego środowiska/środowiska miejskiego  powodują zwiększone ryzyko otyłości u dzieci?).

Artykuł ten, o tyle wydaje się wartościowy, że jego autorzy twierdzą, iż referuje on pierwsze duże badanie odnoszące się m.in. do ekspozycji dzieci na wiele czynników, w tym zanieczyszczone powietrze, które wpływają na zwiększone ryzyko wystąpienia u nich otyłości.

Zanieczyszczenie powietrza a otyłość 01

My skupiamy się w naszej publikacji wyłącznie do zasygnalizowania opisanego w Artykule, wpływu zanieczyszczonego powietrza na otyłość dzieci.  

Naszym celem jest ?uczulenie? społeczeństwa na wszelkie, katalogowane przez literaturę, przypadki negatywnej relacji zdrowia i zanieczyszczonego powietrza.

Zależy nam, by społeczeństwo zrozumiało wagę problemu i zawalczyło u decydentów publicznych o #cleanair4health @zdrowepowietrze.

Warto bowiem walczyć o zdrowe, a choćby zdrowsze, powietrze.

Warto, bo wszyscy oddychamy tym samym powietrzem.

Kilka takich relacji między ekspozycją na zanieczyszczone powietrze i zdrowiem, w prostej formule przekazanych, możecie Państwo znaleźć w filmie:

Artykuł skupia się na tym, w jaki sposób objęte badaniem ekspozycje środowiskowe podczas ciąży i dzieciństwa wpływają na zwiększone ryzyko otyłości wśród dzieci.

Barcelona Institute of Global Health (ISGlobal), ośrodek promowany przez Fundację ?la Caixa?, oraz Uniwersytet Południowej Kalifornii przeprowadził, jak twierdzi,  duże badanie dotyczące wielu zanieczyszczeń i czynników środowiskowych – 77 ekspozycji prenatalnych i 96 narodzin – z ryzykiem otyłości dziecięcej. 

Wyniki tego badania, jak referują autorzy Artykułu, ujawniają wyjątkową rolę, jaką zanieczyszczenie powietrza, tytoń i cechy środowiska zabudowanego , takie jak życie w gęsto zaludnionych obszarach, mogą odgrywać w rozwoju tego problemu zdrowotnego dziecka.

Po więcej?odsyłamy do Artykułu: ?La contaminación atmosférica, el tabaco y las características del entorno construido se asocian con un mayor riesgo de obesidad infantil?.