Zanieczyszczenia powietrza jako element edukacji medycznej

Dlaczego tak ważne jest włączenie zdrowotnych aspektów zanieczyszczenia powietrza do edukacji medycznej?

Wdrożenie zdrowotnych aspektów zanieczyszczenia powietrza do edukacji medycznej stwarza przyszłym pracownikom ochrony  zdrowia (służbie zdrowia) możliwość rozwijania wiedzy i umiejętności, które są niezbędne z perspektywy zdrowia publicznego w świecie zanieczyszczonym powietrzem.

Więcej:

Źródło: European Publin Health Alliance