Z Manifestu WHO. Wprowadzenie.

Manifest otwiera cytat z wypowiedzi Dyrektora generalnego WHO dr Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa z 18 maja 2020 r. adresowanej do uczestników 73. Światowego Zgromadzenia Zdrowia (org. eng.the 73rd World Health Assembly) (tyt. eng. WHO Manifesto for a healthy recovery from COVID-19): 

 ?Pandemia przypomina o istnieniu intymnej i delikatnej relacji między ludźmi i planetą. Wszelkie wysiłki mające na celu uczynienie naszego świata bezpieczniejszym są skazane na niepowodzenie, chyba że zajmiemy się /odniesiemy się /skłonimy się ku rozwiązywaniu problemu interfejsu między ludźmi i patogenami oraz egzystencjalnymi zagrożeniami, jakie niosą  zmiany klimatu czyniąc naszą Ziemię mniej zdatną do zamieszkiwania?.


Tekst cytatu w jęz. ang. ?The pandemic is a reminder of the intimate and delicate relationship between people and planet. Any efforts to make our world safer are doomed to fail unless they address the critical interface between people and pathogens, and the existential threat of climate change, that ismaking our Earth less habitable?.