Z Manifestu WHO. Nauka z lekcji COVID-19.

Wszystkie dostępne dzisiaj dowody, jak twierdzą Twórcy Manifestu,  sugerują, że  COVID-19 podążał ścieżką rozpoznaną już, na bazie traumatycznych doświadczeń z chorobami zakaźnymi. Rosnąca liczba tych chorób, w tym HIV / AIDS, SARS i Ebola,  przekroczyła barierę gatunkową między dziką przyrodą a ludźmi i zaatakowała ludzkość. Po rozpoczęciu transmisji COVID-19 z człowieka na człowieka, przekonuje WHO w Manifeście, krajowe i międzynarodowe systemy nadzoru i reakcji  nie były ani wystarczająco silne, ani wystarczająco szybkie, aby ją całkowicie zastopować.

Po rozprzestrzenieniu się pandemii brak powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego pozostawił miliardy ludzi, w tym wielu w bogatych państwach, bez niezawodnego i niedrogiego dostępu do leczenia. Ogromne nierówności oznaczały, że śmierć i utrata środków utrzymania były silnie napędzane przez czynniki społeczno-ekonomiczne, a i często pogarszane z uwagi na płeć i przynależność do mniejszości.

Zobacz więcej:

Manifest w języku francuskim