Z Manifestu WHO. Czego nas nauczyła lekcja COVID-19.

COVID-19, w świetle Manifestu,  stanowi największy globalny szok, przez który przeszła i przechodzi ludzkość, nieznany od dziesięcioleci. Pandemia pochłonęła już setki tysięcy istnień ludzkich, postawiła światową gospodarkę najpewniej w obliczu największej recesji od lat 30. XX wieku, spowodowała i będzie powodować koszty społeczne (w tym utratę pracy, dochodów), które z kolei generują i  mogą generować dalsze szkody, choćby  w zakresie możliwości utrzymania się, zachowania, poprawy lub naprawy zdrowia czy na drodze zrównoważonego rozwoju.

Tak szybko jak to możliwe zatem, zaleca WHO, społeczeństwa muszą się otrząsnąć i przystąpić do regeneracji, ale, w inny, niż dotychczas znany sposób. Ten bowiem zawiódł i nie stać nas, to jest ludzkości, na powtórkę z nieodrobionej lekcji.

Zobacz więcej:

Manifest w języku francuskim