Wdrażanie przepisów w walce o czyste powietrze

Przepisy dot. zanieczyszczenia powietrza w walce o #cleanair4health powinny być pilnie wdrażane w życie, przestrzegane i egzekwowane ze szczególną starannością.

?Osłabienie egzekwowania/opóźnienie wejścia w życie  przepisów dotyczących zanieczyszczenia powietrza, których celem jest  walka o #cleanair4health/ @zdrowepowietrze nie stanowi odpowiedzi na aktualny kryzys zdrowotny i gospodarczy? – twierdzą jednomyślnie, sprzymierzone EPHA, BEUC, T&E i EEB? (eng. ?Weakening enforcement of air pollution laws is not the answer to our current health and economic crisis? say EPHA, BEUC, T&E and EEB?).

Powinno się przeanalizować starannie tak wyrażone stanowisko, do czego Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych zachęca, gdyż wypowiadają je cztery rozpoznawalne, profesjonalne i opiniotwórcze organizacje pozarządowe, połączone wspólnymi celami proekologicznymi, w tym jednym, niezwykle istotnych celem, tj. wytłumaczeniem decydentom publicznym (władzom unijnym,  rządom, samorządom i innym instytucjom publicznym), że od ich decyzji w dużym stopniu zależy stan powietrza, którym oddychamy, a oni dość często podejmują rozstrzygnięcia blokujące walkę o #cleanair4health ważąc interesy różnych uczestników rynku ?powietrza?, także tych, którzy stoją po drugiej stronie barykady.

Rosemary Hindle podejmuje się próby wyjaśnienia w swoim artykule z dnia 16 lipca 2020 r. zatytułowanym ?Weakening enforcement of air pollution laws is not the answer to our current health and economic crisis? say EPHA, BEUC, T&E and EEB? stanowisko tych czterech organizacji pozarządowych.

Historia opisana w Jej artykule rozpoczyna się od wezwania  Thierry’ego Bretona, Komisarza ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP przez EPHA, BEUC, T&E i EEB z dnia 14 lipca 2020 r. zatytułowanego ?Wspólna reakcja społeczeństwa obywatelskiego na żądanie ACEA dotyczące opóźnienia wprowadzenia w życie przepisów dotyczących emisji? (eng.?Joint civil society reaction to ACEA?s demand to delay the introduction of emissions legislation? )do tego, by nie dopuścił do odroczenia wejścia w życie procedowanych przepisów prawa unijnego dot.  emisji spalin. O takie właśnie odroczenie zabiega Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA).

W wezwaniu jego Autorzy podkreślają, że osłabienie egzekwowania, w tym przypadku spowolnienie procedury legislacyjnej,  przepisów dotyczących zanieczyszczenia powietrza nie stanowiłoby właściwej odpowiedzi na obecny kryzys zdrowotny i gospodarczy i stałoby w rażącej sprzeczności z literą i duchem Europejskiego Zielonego Ładu (?Green Deal?) oraz jego ambicjami dążenia do osiągnięcia zerowego poziomu zanieczyszczenia. Tak zakreślony cel (?zero pollution?) bowiem wymaga szybkich i zdecydowanych działań. Opóźnienie procesu legislacyjnego stałoby także w sprzeczności z niepokojącymi dowodami, że zanieczyszczenie powietrza prawdopodobnie sprawia, że ??ludzie są bardziej podatni/mniej odporni na COVID-19, a jedno z ogólnoeuropejskich badań wykazało nadto, iż 2 na 3 mieszkańców miast nie chce wracać do poziomu zanieczyszczenia powietrza sprzed pandemii COVID-19 i oczekuje od decydentów publicznych  skutecznej ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza.

W interesie zdrowia publicznego, praw konsumentów, ochrony środowiska i uczciwej konkurencji EPHA, T&E, BEUC i  EEB wezwali Komisarza Bretona o utrzymanie obecnego harmonogramu prawodawstwa dotyczącego emisji oraz o pełne zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w ten proces.

Więcej: