Utracona szansa na lepsze zdrowie Europejczyków

Nowy program EU4Health (Komisji Europejskiej),ogłoszony w maju 2020 r., w ramach planu regeneracji po COVID-19 , z postanowieniami inwestowania w prewencję prozdrowotną, gotowość na sytuacje kryzysowe, zakup niezbędnych leków i sprzętu w celu poprawy systemów opieki zdrowotnej i długoterminowego zdrowia Europejczyków został okrzyknięty ?przełomowym?.

Szkoda zatem, że ten jedyny program mający na celu wsparcie i poprawę zdrowia Europejczyków w ramach planu radzenia sobie ze skutkami bezprecedensowego zagrożenia zdrowotnego został tak drastycznie ograniczony przez przywódców krajów UE podczas ostatniej Rady Europejskiej.

 Z zadowoleniem przyjęli fakt, że udało im się przezwyciężyć różnice w uzgodnieniu planu naprawy UE i następnego siedmioletniego budżetu UE, a jednak ograniczając środki na zdrowie Europejczyków podważyli swoje zaangażowanie w kształtowaniu Europy, w której ludzie mogą żyć, pracować i starzeć się w  zrównoważonym, zdrowym środowisku, z zapewnieniem szybkiego dostępu do niedrogiej, wysokiej jakości opieki zdrowotnej dla wszystkich.
https://epha.org/lessening-the-impact-of-covid-19-on-vulnerable-groups/

W związku z tym, że Europa powoli wychodzi z kryzysu po COVID-19, wydaje się, że  przywódcy krajów członkowskich UE nie tylko zminimalizowali potrzebę zaradzenia natychmiastowym niepowodzeniom, na które wskazywał kryzys, ale nie w pełni wzięli pod uwagę inne zbliżające się zagrożenia dla zdrowia, a te już są na horyzoncie, takie jak narastająca epidemia chorób niezakaźnych, oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i skutków zdrowotnych kryzysu klimatycznego . Z pewnością następstwa pandemii to nie czas na cięcie inwestycji i zmniejszanie ambicji w obszarze zdrowia, tak kluczowym dla życia ludzi i przyszłości Europy.

Ich decyzja stoi również w wyraźnym kontraście z przytłaczającym poparciem Parlamentu Europejskiego dla UE, aby odgrywać silniejszą rolę w dziedzinie zdrowia publicznego, a także ciosem dla 70% Europejczyków, którzy również chcą, aby UE zrobiła więcej dla zdrowia.

Prawdą jest, że finansowanie ochrony zdrowia zostało zwiększone w porównaniu z poprzednim budżetem, ale obecnie pojawiają się pytania, w jaki sposób zostaną przydzielone dostępne środki i które priorytety Komisji nie będą już wspierane. W dążeniu do jedności europejskiej zapłacono wysoką cenę i stracono wyjątkową okazję, wspieraną przez związki zawodowe, przemysł, organizacje zdrowotne, posłów do Parlamentu Europejskiego i pacjentów, aby kompleksowo stawić czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom wpływającym na zdrowie i dobrostan milionów ludzi  mieszkających w Europie.

Źródło: Artykuł EPHA A lost opportunity for the health of Europe