Raport ?Polacy i ochrona powietrza. Normy społeczne jako źródło zmiany??

Polski Instytut Ekonomiczny opublikował  właśnie raport pt. „Polacy i ochrona powietrza. Normy społeczne jako źródło zmiany??. Raport ten zawiera m. in. wyniki badań dot. stanowiska Polaków co do jakości powietrza w Polsce, jak i poziomu ich wiedzy w odniesieniu  do roli tzw. ?kopciuchów” w zanieczyszczaniu powietrza.

Raport analizuje także, co szczególnie interesujące, zagadnienie funkcji norm społecznych wobec ochrony powietrza oraz tychże norm jako narzędzi behawioralnych. 

Autorzy raportu podejmują również próbę identyfikacji norm moralnych i oczekiwań społecznych w odniesieniu do ochrony powietrza wśród Polaków.


Niewątpliwie raport, choćby z uwagi na włączenie norm społecznych i norm moralnych w myślenie o ochronie powietrza/w debatę o powietrzu, wydaje się ciekawym dokumentem, wartym przeczytania.

Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych wyraża jednocześnie nadzieję i oczekiwanie, że tego rodzaju raporty będę rozpowszechniane, służąc tym samym podnoszeniu świadomości społecznej.  Oczekuje też, że zawarte w nich konkluzje, podane w przystępny sposób, będą z powodzeniem służyć edukacji środowiskowej Polaków.

Raport do pobrania