Raport Europejskiej Agencji Środowiska o stanie środowiska 2020

W dniu 23.11. 2020 r. Europejska Agencja Środowiska/ the European Environment Agency (EEA) opublikowała  swój roczny raport na temat jakości powietrza w Europie (Air quality report).

Z jego treści wynika, że lepsza jakość powietrza doprowadziła w ostatnich dziesięciu latach do znacznego zmniejszenia liczby przedwczesnych zgonów, co Hans Bruyninckx , dyrektor wykonawcy EEA podsumował w następujący sposób:

Z danych EEA wynika, że inwestowanie w lepszą jakość powietrza jest inwestycją na rzecz poprawy zdrowia i wydajności dla wszystkich Europejczyków. Strategie polityczne i działania, które są spójne z europejskimi ambicjami w zakresie zerowych emisji zanieczyszczeń, prowadzą do dłuższego i zdrowszego życia i bardziej odpornych społeczeństw„.

Z kolei komisarz Šinkevičius zauważyła, że:

?Dobra wiadomość jest taka, że jakość powietrza poprawia się dzięki wdrażanej polityce w zakresie środowiska i klimatu. Nie możemy jednak ignorować negatywnych aspektów tej sytuacji ? liczba przedwczesnych zgonów w Europie z powodu zanieczyszczenia powietrza jest nadal o wiele za wysoka. W Europejskim Zielonym Ładzie postawiliśmy sobie za cel ograniczenie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń do zera. Aby odnieść sukces i w pełni chronić zdrowie ludzi i środowisko, musimy jeszcze bardziej ograniczyć zanieczyszczenie powietrza i ściślej dostosować nasze normy jakości powietrza do zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia. Zostanie to uwzględnione w przyszłym planie działania?.  (W związku z tą  wypowiedzią należy zauważyć, iż Komisja Europejska opublikowała niedawno plan działania dotyczący planu działania UE na rzecz strategii ?zero zanieczyszczeń?, która jest częścią Europejskiego Zielonego Ładu.)  

Mimo poprawy jakości powietrza, o czym EEA donosi w swoim raporcie, ekspozycja na drobny pył zawieszony nadal jednak była przyczyną około 417 000 przedwczesnych zgonów w 41 krajach europejskich w 2018 r..

Według oceny EEA około 379 000 z tych zgonów miało miejsce w UE-28, gdzie 54 000 i 19 000 przedwczesnych zgonów przypisano odpowiednio dwutlenkowi azotu (NO2) i ozonowi w warstwie przyziemnej (O3). (Te trzy cyfry stanowią oddzielne szacunki i nie należy ich sumować, aby uniknąć podwójnego liczenia). Agencja podkreśliła w swoim dokumencie, że w 2018 r. sześć państw członkowskich, tj. Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Polska, Rumunia i Włochy, przekroczyło unijną wartość dopuszczalną dla drobnego pyłu zawieszonego (PM2,5); tylko cztery państwa w Europie ? Estonia, Finlandia, Irlandia i Islandia ? odnotowały stężenia drobnego pyłu zawieszonego poniżej bardziej rygorystycznych wartości określonych w wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). EEA zauważa  w raporcie że nadal istnieje różnica między przepisami UE w zakresie dopuszczalnych wartości jakości powietrza a wytycznymi WHO. Zdaniem Agencji jest to zagadnienie, które Komisja Europejska stara się rozwiązać poprzez przegląd norm UE w ramach planu działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń.

Nowa analiza EEA opiera się na najnowszych oficjalnych danych dotyczących jakości powietrza z ponad 4 000 stacji monitoringu w całej Europie w 2018 r.


Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych na podstawie materiałów udostępnionych przez EEA https://www.eea.europa.eu/pl/highlights/wyrazna-poprawa-jakosci-powietrza-w  #CleanAirHealthyCities @zdrowepowietrze