Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych pisze do wybranych, polskich miast

Zapowiedź Raportu CE Delft ” Health costs transport in EU cities and  the linkage with transport” obejmującego wybrane polskie miasta – wybrane motywy.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych z siedzibą w Gdańsku dziękuje za zainteresowanie przygotowywaną w partnerstwie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym konferencją pt. ?Polskie miasta dla zdrowego powietrza. Jak ograniczyć koszty zdrowotne generowane przez transport? i uprzejmie informuje, że w związku z COVID-19 wydarzenie to zostało przeniesione na 17 września 2020 roku.  

Zapraszamy serdecznie licząc na Państwa obecność.

Zarząd Towarzystwa, działając w trosce o zdrowie osób zainteresowanych Konferencją oraz stosując się do decyzji władz publicznych podjął decyzję o zmianie terminu, mając świadomość, że ostateczne rozstrzygnięcia będą pochodną rozwoju sytuacji epidemicznej. W związku z pojawianiem się nowych wątków w najbliższych tygodniach zwrócimy się do Państwa z prośbą o kontrybucję/podpowiedzi/sugestie co do agendy wydarzenia. W czerwcu przedstawimy agendę Konferencji oraz podamy szczegóły rejestracji.

Jak wcześniej zapowiadaliśmy, istotna część Konferencji, a i towarzyszącej jej publikacji zawierającej materiały pokonferencyjne, odnosić się będzie do przygotowanego przez CE Delft (niezależną organizację badawczą i doradczą specjalizującą się w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań problemów środowiskowych) raportu ?Health costs of transport in EU cities and the linkage with transport?. Raport ten wydaje się o tyle ważny z perspektywy dużych, polskich miast, że wiele spośród nich zostało objętych badaniami w nim prezentowanymi. W finalnej postaci raport  ma ukazać się do końca czerwca, a jego europejska inauguracja będzie miała miejsce w Brukseli.  

W tej chwili jednak chcielibyśmy podzielić się z Państwem kilkoma zagadnieniami  odnoszącymi się do Raportu. Załączamy  krótką wypowiedź na ten temat, licząc, że wzbudzi ona Państwa zainteresowanie.

Z wyrazami szacunku,
dr Piotr Popowski
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych
(tel:+48 668721600)

dr Lubomira Wengler
Koordynatorka projektu Reducing health harmful transport emissions in European cities?
(tel: +48 696490940)

Dokument PDF do pobrania.