Pozbądźmy się współczynnika zgodności

UE ma szansę zmniejszyć koszty zanieczyszczeń transportowych, ponoszonych przez  mieszkańców miast, a to m. in. poprzez rezygnację z wyjątku tzw.  ?tylnych drzwi do zanieczyszczania? (ang. ?by withdrawing the backdoor to pollute exception?),  z którego korzysta transport eksploatujący paliwa kopalne/Diesel (ang. dirty diesel vehicles) –  twierdzi the European Public Healthy Alliance  (EPHA).

Czy UE pomaga miastom w walce z zanieczyszczeniem powietrza czy utrudnia tę walkę?

Opublikowany w listopadzie 2020 r.  Raport Europejskiej Agencji Środowiska 2020, zawiera niestety, prócz pozytywnej informacji o zmniejszeniu umieralności wobec polepszania się jakości powietrza w ostatnich dziesięciu latach,  również alarmujące wieści: 

  • ? mieszkańców  miast w UE jest ciągle narażony na toksyczne powietrze.
  • większość Europejczyków mieszkających właśnie w miastach oddycha powietrzem szkodliwym dla ich zdrowia. 

Przygotowany przez CE Delft na zamówienie EPHA raport  z października 2020 r. ujawnił, że zanieczyszczenie powietrza kosztuje Europejczyków 1276 euro rocznie, przy petryfikowaniu ogromnych nierównościach zdrowotnych, które istnieją między krajami członkowskimi  i wewnątrz nich. W dużym stopniu na tę sytuację mogą wpływać polityki transportowe, a bardziej ekologiczne samochody w miastach mogą obniżyć te koszty i poprawić jakość powietrza, którym oddychamy. 

W tym przypadku przepisy UE mogą pomóc – lub przeszkodzić!

Pozbądźmy się współczynnika zgodności 01

W jaki sposób przepisy UE mogą zapewnić ekologiczność ?czystość? samochodów?

Jest teraz szansa, że ??UE może pomóc w poprawie jakości powietrza, ze skutkiem uwzględniającym zdrowie publiczne podczas trwających negocjacji w sprawie zmiany przepisów dotyczących homologacji typu pojazdów z silnikami spalinowymi , dotyczących tzw. ?współczynnika zgodności?. Zmiany te mogą skutkować czystszymi/proekologicznymi samochodami w miastach. Jednak obecna propozycja niemieckiej prezydencji w Radzie UE, reprezentującej stanowisko rządów krajowych, broniąc prawa producentów pojazdów do utrzymania skandalicznego wytrycha   ?tylnych drzwi do zanieczyszczania? ?, stwarza ryzyko, iż negocjacje nie doprowadzą do oczekiwanej rezygnacji z niego, to jest ?wyrzucenia do kosza? tzw. czynnika zgodności.

Pięć lat po wybuchu afery Dieselgate niebezpiecznym błędem byłoby niepodjęcie działań w celu lepszej regulacji dwutlenku azotu / tlenku azotu (NO 2 / NO x ) wytwarzanych przez pojazdy. 

Istnieje potencjalnie śmiertelna różnica między testami emisji pojazdów w warunkach laboratoryjnych a testami sprawdzanymi w rzeczywistych warunkach jazdy. Obecnie dopuszczalna różnica dla emisji NO x między tymi dwoma typami testów wynosi 1,43, a propozycja prezydencji Rady zakłada przesunięcie do 1,32. Oznacza to zmniejszenie dozwolonego przeregulowania z 43 do 32 procent. Spuścizna Zdrowie Dieselgate przypomina nam, że nie możemy sobie na taką frywolność pozwolić poświęcając w ten sposób nasze zdrowie.

Ta europejska decyzja pozwoli ustalić, na ile toksycznym powietrzem z rur wydechowych, Europejczycy będą oddychać przez wiele lat. Dla negocjatorów mogą to być po prostu ?różnice techniczne?, ale mają one realny wpływ na życie i zdrowie ludzi.

Przygotowane przez EPHA  wideo graficznie symuluje niszczący wpływ na zdrowie zanieczyszczenia powietrza bezpośrednio związanego z NO 2 , główną substancją emitowaną przede wszystkim przez silniki wysokoprężne na obszarach miejskich.  

Zgodnie z wyżej wspomnianym już raportem EEA 2020 skutki zdrowotne związane z narażeniem na zanieczyszczenie powietrza wskazują, że szacowany wpływ narażenia na NO 2 (rodzaj NO X ) wyniósł około 55 000 dodatkowych zgonów w Europie, w tym około 54 000 z UE-27 i Wielkiej Brytanii w 2018 r. Badanie CE Delft ? Skutki zdrowotne i koszty zdrowotne emisji oleju napędowego w UE? potwierdziło, że około 75% kosztów zdrowotnych zanieczyszczenia powietrza na drogach w UE generuje  emisja z silników Diesla.

Co się dzieje w pokoju negocjatorów UE?

Parlament Europejski jest świadomy wpływu zmiany klimatu i zanieczyszczenia powietrza na stan zdrowia ludności UE . Parlament zagłosował za zniesieniem tego niezdrowego ?współczynnika zgodności? do września 2022 r. Rada chce jednak uniknąć ?automatycznego wycofywania marginesu błędu?. 

Jeśli kupujesz kilogram mąki, czy to dopuszczalne, że możesz otrzymać 32% mąki mniej niż zapłaciłeś? ? zapytuje EPHA.

Zdaniem EPHA bowiem nie istnieją powody techniczne, uniemożliwiające producentom pojazdów przestrzeganie ustawowych limitów emisji zanieczyszczeń.

EPHA wzywa rządy krajowe do odrzucenia jakiegokolwiek śmiertelnego ?współczynnika zgodności? w nadchodzących negocjacjach. Zamiast akceptować nielegalne spalanie spalin, państwa członkowskie UE muszą zmusić producentów pojazdów do przestrzegania limitów emisji, które zostały ustalone w 2008 roku.

Co się później stanie?

Wieczorem 2 grudnia 2020 r. sprawozdawcy Parlamentu Europejskiego zajmujący się negocjacjami będą pracować nad stanowiskiem państw członkowskich reprezentowanych przez delegację Rady  (Prezydencja niemiecka). Mamy nadzieję, państwa  odrzucą utrzymywanie limitów zanieczyszczeń tylnymi drzwiami za pomocą ?czynnika zgodności?, a tym samym obalą możliwość przyczynienia się do większej liczby zgonów i chorób związanych z nadmiernym zanieczyszczeniem. 

Nasze zdrowie jest zbyt cenne, by poświęcać je dla zysku, kiedy nasi politycy mają rozwiązanie w swoich rękach.

Zobacz film

Opracowanie: Lubomira Wengler i Daria Mirosławska –  Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych,
#CleanAirHealthyCities, na podstawie tekstu Mattea Barisione z 24 listopada 2020 r.