Pojazdy CNG a zanieczyszczenie powietrza, cz. 2

Po raz z kolejny odwołujemy się do artykułu z 20 czerwca 2020 r. pt. ?Pojazdy na sprężony gaz ziemny nie mogą stanowić czystego rozwiązania dla transportu. Najnowsze dane wskazują na wysoki poziom emisji cząstek stałych?, wydanego przez organizację ?Transport&Environment? (T&E).

Artykuł T&E zawiera  wiele wartościowych, naszym zdaniem, kwestii dot. oddziaływania pojazdów CNG na poziom zanieczyszczenia powietrza. Wybrane z nich przedstawiliśmy już w publikacji: ?Pojazdy CNG a zanieczyszczenie powietrza, cz. 1?.

Spośród  istotnych zagadnień poruszonych w tym artykule,  szczególnie ważne wydaje się nam twierdzenie autorów T&E, że pojazdy CNG emitują  nie tylko ?szczególnie dużo najdrobniejszych cząstek o wielkości 2,5 nm7?, tak szkodliwych dla zdrowia (o czym wielokrotnie pisaliśmy) ale, że ?mogą emitować duże ilości amoniaku, co przyczynia się także do zanieczyszczenia cząstkami stałymi?.

By ?wpisać się? w ambitne cele Zielonego Ładu (Green Deal) UE, zawalczyć o zdrowe powietrze T&E m. in. proponuje, by ?ramy finansowania UE i strategie polityczne nie traktowały CNG jako czystej technologii lub zrównoważonego (alternatywnego) paliwa.

To nie jest jedyna z wytycznych tej organizacji. Osoby zainteresowane problematyką wpływu pojazdów CNG na środowisko, w tym  zdrowia, zapraszamy do artykułu T&E.

Wobec udziału Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych w ważnej, doniosłej  kampanii #cleanair4heath/@zdrowepowietrze objętej programem ?Reducing health harmful transport emissions in European cities?  publikacje dot. wpływu transportu  na jakość powietrza i zdrowie są dla nas szczególnie cenne.

Przydatne treści: