O Manifeście Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 26 maja 2020 r.

W celu przygotowania świata na czas post-pandemiczny (po COVID-19) Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wystosowała Manifest pt. ?Manifest o  dokonanie wyboru zdrowej, zielonej drogi regeneracji po COVID-19?. Wydaje się, że przeszedł , poza nielicznymi wyjątkami, niezauważony, choć dotyczy spraw fundamentalnych dla zdrowia społeczeństw (?zdrowia świata?),  a także jest ważny z perspektywy zagadnień objętych zakresem przedmiotowym zdrowia publicznego.

Manifest ten (Manifest) stanowi z jednej strony podsumowanie  dotychczasowych doświadczeń, jakich ludzkość doznała w czasie pandemii COVID-19 (porównywanej chyba tylko do ?hiszpanki?  1918-1920), wskazując na braki w przygotowaniu do walki z tak trudnym przeciwnikiem, z drugiej zawiera kilka doniosłych rekomendacji sugestii/ podpowiedzi, co do tego, jaki kierunek świat winien obrać, by zdrowo i ?zielono? się regenerować, przygotowując do nowych wyzwań, które klimat, jakość powietrza czy też patogeny mogą/ będą stwarzać.

Manifest zostaje poprzedzony cytatem z wypowiedzi Dyrektora generalnego WHO Dr Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa z 18 maja 2020 r., adresowanej do uczestników 73. Światowego Zgromadzenia Zdrowia (org. eng. The 73rd World Health Assembly):

 ?Pandemia przypomina o istnieniu intymnej i delikatnej relacji między ludźmi i planetą. Wszelkie wysiłki mające na celu uczynienie naszego świata bezpieczniejszym są skazane na niepowodzenie, chyba że zajmiemy się /odniesiemy się/skłonimy się ku rozwiązywaniu problemu interfejsu między ludźmi i patogenami oraz egzystencjalnymi zagrożeniami, jakie niosą  zmiany klimatu czyniąc naszą Ziemię mniej zdatną do zamieszkiwania?(1).

Rekomendujemy analizę Manifestu, który dostępny jest w także w językach: angielskim oraz francuskim.

============
(1) Tekst cytatu w jęz. ang. ?The pandemic is a reminder of the intimate and delicate relationship between people and planet. Any efforts to make our world safer are doomed to fail unless they address the critical interface between people and pathogens, and the existential threat of climate change, that is making our Earth less habitable?.