Medycy dla czystego powietrza

Przekaz europejskich profesjonalistów/profesjonalistek medycznych walczących z zanieczyszczeniem powietrza.

Medycy dla czystego powietrza 01

Medics for Clean Air (Profesjonaliści Medyczni/Profesjonalistki Medyczne dla Czystego Powietrza) to europejska koalicja lekarzy/lekarek, pielęgniarek/pielęgniarzy, naukowców/naukowczyń, studentów /studentek medycyny i innych pracowników/pracowniczek służby zdrowia, którzy/które podpisali/podpisały  się pod  Manifestem dla Czystego Transportu post- COVID -19 w celu podjęcia pilnych i zrównoważonych działań na rzecz walki z zanieczyszczeniem powietrza oraz ochrony swoich pacjentów/pacjentek i naszego środowiska.

Badania naukowe dowodzą, że zanieczyszczenia transportowe szkodzą zdrowiu ludzi.

Manifest „Medycy dla Czystego Transportu post-COVID-19” wzywa:

  • decydentów politycznych do zapoznania się z najnowszymi dowodami naukowymi dotyczącymi szkód zdrowotnych generowanych przez zanieczyszczone powietrze jako podstawy przyszłej polityki czystego transportu;
  • Unię Europejską i rządy państw członkowskich do zakończenia sprzedaży pojazdów z silnikami wysokoprężnymi (tzw. diesli) i benzynowymi do 2028 r. a  jednocześnie do  stopniowego wycofywania pojazdów zanieczyszczających powietrze  z obszarów miejskich;
  • miasta do transformacji w transporcie drogowym, tak by mobilność  oparta na ruchu samochodowym podążała w kierunku ruchu pieszego, rowerowego i transportu publicznego, tam gdzie to możliwe.

Jak możecie Państwo wesprzeć Medics for Clean Air (Manifest Profesjonalistów/Profesjonalistek Medycznych dla Czystego Powietrza)?

Możecie dołączyć się do naszej rosnącej wspólnoty w następujący sposób:

  • podpiszcie się pod naszym Manifestem
  • udostępniajcie film z kampanii
  • zachęcajcie pracowników/pracowniczki opieki zdrowotnej do przyłączenia się do Medics for Clean Air w celu zwalczania zanieczyszczenia powietrza, poprawy zdrowia wszystkich i uzdrowienia naszej planety
  • odpowiadajcie na dowolną liczbę pytań pisemnie lub  w krótkim filmiku/nagraniu video (najlepiej w roboczym uniformie), w języku angielskim lub polskim: 

Dlaczego czyste powietrze jest tak ważne dla naszego zdrowia?

Dlaczego Plany Naprawcze (Plany uzdrowienia) muszą koncentrować się na zdrowiu?

Dlaczego przystąpiliście do koalicji ?

Dlaczego podpisaliście się pod Manifestem?

Co mogą zrobić decydenci, aby poprawić jakość powietrza?

Dlaczego tak ważna jest poprawa jakości powietrza w walce z kryzysami takimi jak COVID-19?

Dostarczone przez Państwa materiały są przeznaczone do użytku niekomercyjnego. Jeśli zmienicie zdanie, usuniemy je. 

Informacje możecie przesłać  na adres matteo@epha.org

Autor: Lubomira Wengler