Implementacja dowodów naukowych dotyczących zanieczyszczeń powietrza

WHO ustala, zalecane granice szkodliwych dla zdrowia stężeń kluczowych zanieczyszczeń powietrza, na podstawie najnowszych dowodów naukowych. Wytyczne WHO dotyczące jakości powietrza obejmują roczne i dzienne stężenia drobnych cząstek stałych, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla i ozonu.

Dlaczego tak ważna jest implementacja najnowszych dowodów naukowych odnoszących się do  szkodliwego wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie?

Jednak każdy kraj ustanawia własne standardy jakości powietrza, aby chronić zdrowie populacyjne swoich obywateli.

Unia Europejska wyznaczyła cele dotyczące wielu zanieczyszczeń obecnych w powietrzu, ale wciąż są one znacznie wyższe niż te wynikające z wytycznych WHO, a  dotyczących jakości powietrza.  Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych jest zdania, że unijne standardy jakości powietrza należy dostosować do najnowszych wytycznych WHO.

Implementacja-dowodów-naukowych-dotyczących-zanieczyszczeń-powietrza-01-1

Więcej:

Źródło: European Public Health Alliance