Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu jest ważny, bo ma na celu kształcenie nas, społeczeństwo, w duchu proekologicznym.

Musimy, właśnie jako racjonalne, czytające, śledzące zmiany i ?Czarne Łabędzie? w rozumieniu Taleba, społeczeństwo, które dąży do #cleanair4health zrozumieć, uczyć się i przyswoić to, że można poruszać się bez samochodu, na własnych nogach, na rowerach, korzystając z transportu zbiorowego, by?nie zanieczyszczać powietrza.

Wielokrotnie Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych pisało o tym, jaki zaburzone powietrze ma wpływ na nasze zdrowie, jakoś życia i że może doprowadzić  do przedwczesnej śmierci:

Poniżej cytat ze strony Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska:

?Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu jest organizowany każdego roku w połowie września. Celem działań jest promocja ekologicznych form mobilności, takich jak środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy oraz transport multimodalny czyli łączenie różnych gałęzi transportu. Tegoroczna edycja akcji odbywa się pod hasłem ?Mobilność czysta, współdzielona i inteligentna?.

W związku z tym od 16 do 22 września br. odbędzie się szereg imprez związanych z ideą zrównoważonego transportu: rajdy piesze i rowerowe, wystawy i konferencje. Ostatniego dnia Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, czyli 22 września przypada Międzynarodowy Dzień bez Samochodu, który jest zwieńczeniem wydarzenia. Tego dnia w miastach wyznaczane są strefy zarezerwowane wyłącznie dla ruchu pieszego, rowerowego i transportu publicznego.

Kampania Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu skupia się głównie na:

  • zachęceniu jak największej liczby osób do używania alternatywnych form transportu takich jak komunikacja publiczna, piesza lub rowerowa,
  • zwiększeniu świadomości oraz informowaniu o związanych z masową motoryzacją negatywnych konsekwencjach dla jakości życia,
  • pokazaniu miasta bardziej przyjaznego mieszkańcom.

Rozwój polskich miast i gmin oraz poprawa jakości życia wszystkich mieszkańców ? to główne powody, dla których samorządy są zachęcane do aktywnego włączenia się w obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Udział w wydarzeniu to także szansa na promowanie swoich miejscowości, ciekawych pomysłów i inicjatyw, które rozwijają lokalny transport.

Miasta i gminy mogą rejestrować się na stronie www.mobilityweek.eu oraz skorzystać z materiałów promocyjnych, przygotowanych przez europejski sekretariat kampanii. Ponadto mogą zadeklarować organizację jednego, dwóch albo trzech typów działań:

  • działanie trwałe ? dla miejscowości, które w ramach akcji planują zainaugurować inicjatywę, mającą długotrwały efekt, np. obniżenie cen biletów w publicznych środkach transportu, otwarcie nowej linii tramwajowej, otwarcie nowej ścieżki rowerowej, wyznaczenie nowej strefy dla pieszych, uruchomienie miejskiego systemu rowerów publicznych, ustawienie stojaków rowerowych,
  • tydzień działań ? dla miejscowości, które planują zorganizować różnego rodzaju wydarzenia promujące zrównoważony transport w trakcie całego tygodnia 16-22 września br., np. festyny, pikniki rowerowe, happeningi, dyskusje, czasowe zamknięcie ulic dla ruchu kołowego,
  • Dzień bez Samochodu ? dla miejscowości, które 22 września planują np. zamknąć ulice dla ruchu kołowego, wprowadzić darmową komunikację miejską, itp..?

Prosimy, przeczytajcie i zróbcie coś dla #cleanair4health.