Choroby sercowo-naczyniowe wynikiem zanieczyszczonego powietrza?

W jaki sposób zanieczyszczenie powietrza przyczynia się do chorób sercowo-naczyniowych?

Zanieczyszczenie powietrza zwiększa ryzyko choroby wieńcowej (CHD), udaru mózgu, niewydolności serca, arytmii serca, zakrzepicy i miażdżycy. Choroby sercowo-naczyniowe, takie jak CHD i udar, stanowią przyczynę  80% wszystkich przedwczesnych zgonów generowanych przez  zanieczyszczone powietrze w Europie. Już tylko PM2,5 zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierci z powodu udaru mózgu o 19%, a z powodu CHD o 13%. Choroby sercowo-naczyniowe są również główną przyczyną niepełnosprawności. Wprawdzie ekspozycja na zanieczyszczone powietrze jest szkodliwa dla wszystkich, to jednak unikanie jej jest szczególnie ważne dla podatnych osób z przewlekłą chorobą sercowo-naczyniową lub płucną, dzieci i osób starszych.

Więcej:

European Heart Network paper – Air pollution and cardiovascular diseases  

Źródło: European Public Health Alliance – kampania Clean Air.