Apel EPHA

Apel Europejskiego Sojuszu Na Rzecz Zdrowia Publicznego (EPHA) do przywódców miast europejskich z 23 marca 2021 r. , wystosowany w walce o #CleanAirHealthyCities

23 marca 2021 r. EPHA zaapelowała do przywódców miast europejskich (prezydentów, burmistrzów, merów etc.), aby stawili czoła rosnącemu poziomowi zanieczyszczenia powietrza poprzez dalsze ograniczanie ruchu w centrach miast. Podobny apel, tego samego dnia, wystosowało Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych.

Swój apel EPHA oparła na opublikowanym w marcu 2021 r. Raporcie CE Delft pt. ?Zanieczyszczone powietrze a miejska polityka transportowa?, opartym na szeroko zakrojonych badaniach podjętych przez tę instytucję badawczą.

W.w. Raport dotyczący zanieczyszczenia powietrza i polityki transportowej na poziomie miasta, sporządzony przez konsultantów środowiskowych CE Delft dla EPHA, zawiera przegląd wpływu środków/instrumentów polityki transportowej w miastach na jakość powietrza. Naukowcy przyjrzeli się 28 typom środków/instrumentów stosowanych w politykach transportowych, obowiązujących obecnie w wielu miastach na całym świecie, od bezemisyjnych autobusów publicznych po wspólne hulajnogi elektryczne, aby zobaczyć ich wpływ na redukcję PM i NOx w powietrzu.

Apel EPHA 01

Raport koncentruje się jednak tylko na pięciu środkach/instrumentach, stosowanych w miejskich politykach transportowych, którymi są:

 • opłaty za wjazd (congestion charging),
 • strefy ekologiczne (niskoemisyjne) (environmental /low- emission zones),
 • systemy wspólnego użytkowania samochodów (car-sharing schemes).
 • polityka parkingowa i
 • polityka rowerowa/piesza.

Apel EPHA zawiera osiem zaleceń dotyczących sposobu, w jaki przywódcy miast mogą stawić czoła społecznym kosztom zanieczyszczenia powietrza:

 1. Wdrożenie stref niskiej emisji, polityki opłat i parkowania;
 2. Uczynienie ruchu pieszego i rowerowego kamieniem węgielnym mobilności na poziomie miasta;
 3. Integracja transportu publicznego w multimodalnym systemie transportowym;
 4. Denormalizacja użytkowania pojazdów indywidualnych pojazdów na obszarach miejskich;
 5. Śledzenie dowodów naukowych dot. zdrowia i angażowanie  środowiska medycznego;
 6. Usprawnienie sieci monitorowania zanieczyszczeń w miastach;
 7. ?Działaj lokalnie, myśl globalnie! – Połącz siły i ucz się z doświadczeń innych miast w walce z zanieczyszczeniem powietrza;
 8. Uwolnienie dostępnych funduszy na sfinansowanie ekologicznej i zdrowej odbudowy miast.

Tu możesz pobrać Raport CE Delft ?Air pollution and transport policies at city level? w języku angielskim.

Tu znajdziesz tłumaczenie wybranych fragmentów Raportu CE Delft z języka angielskiego na język polski.

Tu znajdziesz rekomendacje EPHA w języku angielskim.


Opracowanie zostało przygotowane przez Lubomirę Wengler na podstawie publikacji Europejskiego Sojuszu Zdrowia Publicznego (EPHA) dostępnego pod linkiem: https://epha.org/clean-airhealthy-cities-a-silver-lining-for-a-healthy-recovery/