Apel do Profesjonalistów Medycznych

Szanowny/Szanowna/Drogi/Droga/Profesjonalisto Medyczny/Profesjonalistko Medyczna.

Profesjonaliści medyczni dla czystego powietrza (Medics for Clean Air)to nowa koalicja lekarzy/lekarzy, lekarzy dentystów/lekarek dentystek, pielęgniarek/pielęgniarzy, położnych, diagnostów  laboratoryjnych/diagnostyczek laboratoryjnych, fizjoterapeutów/fizjoterapeutek, farmaceutów/farmaceutek, studentów/studentek   medycyny (nauk medycznych i nauk o zdrowiu) i innych pracowników/współpracowników służby zdrowia/ochrony zdrowia.

Koalicję ta, wyposażona w szeroką wiedzę medyczną (EBM), zasilona przez profesjonalistów w sprawach transportu drogowego, wzywa decydentów politycznych, do pilnych i zrównoważonych działań w celu rozwiązania problemu zanieczyszczenia powietrza.

Społeczność profesjonalistów medycznych ze wsparciem EPHA, PTPZ i innych społeczności/ruchów/organizacji zainteresowanych pro bono mitygowaniem strat na zdrowiu generowanych ?dieslowym? powietrzem opracowała ?Manifest dla Zdrowego Transportu w świecie po ? COVID-19?.  Manifest ten jest dostępny w 11 językach, w tym w języku polskim.

Jeżeli tylko chcesz, możesz wesprzeć tę akcję składając swój podpis pod Manifestem.

Tu możesz podpisać się pod Manifestem

Tu możesz obejrzeć krótki, plastyczny film (1 minuta) o skutkach życia w zanieczyszczonym powietrzu.

W polskiej wersji Manifestu możemy przeczytać:

?Jako członkowie środowiska medycznego i naukowego połączyliśmy się pod hasłem Środowisko medyczne na rzecz czystego powietrza, aby wyrazić nasze obawy dotyczące wpływu dalszego wykorzystywania paliw kopalnych przez pojazdy oraz wezwać do podjęcia zrównoważonych i pilnych działań w celu rozwiązania problemu zanieczyszczenia transportu. Jako pracownicy służby zdrowia:

  1. Domagamy się, aby decydenci uwzględnili najnowsze dowody naukowe dotyczące szkód zdrowotnych wynikających z zanieczyszczenia powietrza jako podstawę przyszłej polityki czystego transportu;
  2. Wzywamy Unię Europejską i rządy krajowe do zaprzestania sprzedaży nowych pojazdów napędzanych olejem napędowym i benzyną do 2028 r. przy jednoczesnym stopniowym wycofywaniu z obszarów miejskich aktualnie użytkowanych pojazdów zanieczyszczających powietrze;
  3. Wzywamy, aby w miastach zrezygnować z transportu samochodowego na rzecz transportu pieszego, rowerowego i publicznego wszędzie tam, gdzie to możliwe.

Od 7 września 2020 r. Manifest jest otwarty do dobrowolnego zatwierdzenia przez członków społeczności medycznej. Im więcej profesjonalistów medycznych przyłączy się do Manifestu, tym donośniejszy będzie ich głos i tym trudniej  będzie decydentom zignorować go.

23 października br odbędzie jego press release podczas Global Climate Change Week. 

Liczymy na Twój Głos. !!! Im więcej głosów tym głośniej wybrzmią!!!

W razie wątpliwości proszę o kontakt, a postaram się je rozwiać:

Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych

dr Lubomira Wengler/radca prawny/ doradca Zarządu Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych/koordynator projektu Reducing Health Harmful Transport Emissions in European Cities/koordynatorka kampanii Medics for Clean Air w Polsce.

tel. + 48 696 490 940

e-mail.lubomira.wengler@gmail.com @lubomira@gumed.edu.pl

e-mail: zdrowepowietrze.2020@gmail.com

https://www.ptpz.pl/zdrowe-powietrze/

http://www.ptpz.pl/wiadomosci/reducing-health-harmful-transport-emissions-in-european-cities/

https://medics4cleanair.eu/

https://medics4cleanair.eu/sign-our-manifesto/

https://medics4cleanair.eu/wp-content/uploads/2020/08/medics4cleanair-manifesto-pl.pdf