Ambitna dziewiątka

Rządy krajów członkowskich UE żądają ustalenia terminu wycofania ze  sprzedaży nowych samochodów z silnikiem benzynowym i silnikiem wysokoprężnym (silnikiem diesel?a).

W marcu br. dziewięć państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) wezwało Komisję Europejską do wprowadzenia zakazu sprzedaży nowych samochodów z silnikiem benzynowym i wysokoprężnym(silnikiem diesel?a).

Austria, Belgia, Dania, Grecja, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Malta i Niderlandy zwróciły się do Komisji z prośbą o ustalenie ?Terminu wycofania ze sprzedaży nowych samochodów osobowych i dostawczych z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi w UE zgodnie z celem osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. ?. Europa dąży do osiągnięcia celu, jakim jest zmniejszenie emisji netto gazów cieplarnianych w UE o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r. oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

Ambitna dziewiątka 01

9 państw członkowskich zwróciło się również do Komisji Europejskiej o zaostrzenie obecnych norm CO2. Komisja planuje zaproponować surowsze normy CO2 (tzw. Euro 7) dla nowych pojazdów w Europie w czerwcu 2021 r. Europejski Sojusz Zdrowia Publicznego (EPHA), który jest zaangażowany w ten obszar, wezwał do przyjęcia ambitnych norm Euro 7 w celu ochrony zdrowia publicznego i środowiska.

Sygnatariusze z dziewięciu krajów powiedzieli również, że ?Producenci samochodów w coraz większym stopniu kierują inwestycje w rozwój i produkcję pojazdów bez- i niskoemisyjnych, ale takie przejście wymaga przyspieszenia?. Wielu producentów samochodów już zobowiązało się do przejścia na samochody w pełni elektryczne. W 2021 roku producent samochodów Volvo obiecał, że do 2030 roku stanie się w pełni elektryczny, a Ford będzie sprzedawać w Europie wyłącznie samochody elektryczne do 2030 roku.

9 państw członkowskich UE napisało również, że prawodawstwo UE powinno zostać zmienione, aby umożliwić państwom członkowskim podjęcie krajowych działań w celu stopniowego wycofywania nowych samochodów benzynowych i wysokoprężnych.

Żądaj od prawodawców

Powyższy tekst nie jest popularny w niektórych państwach członkowskich, które są głównymi producentami samochodów, ani u niektórych producentów samochodów. Jednak sytuacja zmienia się dynamicznie, a kraje europejskie, takie jak Norwegia, Wielka Brytania i Francja, już wyznaczyły datę wycofania nowych samochodów na paliwa kopalne, odpowiednio do 2025, 2030 i 2040 roku.

Musimy wywierać presję na prawodawców, aby podejmowali działania i ograniczali stosowanie silników spalinowych (ICE).

Kampania ?Lekarze dla czystego powietrza? to potężne narzędzie wywierania wpływu na instytucje europejskie: pracownicy służby zdrowia są szanowani i słuchani, gdy mówią o zdrowiu. Kampania wspiera rok 2028 jako docelowy termin wygaszania sprzedaży nowych samochodów z silnikiem benzynowym i wysokoprężnym, a rok 2045 typuje jako koniec silnika spalinowego.

Dlaczego ważne jest, by zakończyć sprzedaż nowych pojazdów z silnikiem benzynowym i silnikiem diesla do 2028 roku?

Europa musi do 2028 r. wycofać się ze sprzedaży pojazdów z silnikami wysokoprężnymi i benzynowymi, jeśli chce wypełnić zobowiązania wynikające z paryskiego porozumienia klimatycznego. Państwa-strony tego dokumentu postanowiły ograniczyć wzrost średnich temperatur na świecie do 1,5 ° C. Aby mieć wysokie (66%) szanse na osiągnięcie tego celu, UE będzie musiała zakończyć wszelką sprzedaż konwencjonalnych pojazdów napędzanych paliwami kopalnymi do 2028 r., a do 2045 r. – wycofać wszystkie samochody z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi.

Rozwiązania takie jak aktywna mobilność, transport publiczny lub nowe technologie akumulatorowe(eng. battery technologies) wesprą przejście na mobilności bezemisyjne. Zmniejszenie emisji spalin znacząco poprawi jakość powietrza w naszych miastach.


Opracowanie Lubomiry Wengler na podstawie tekstu EPHA, pt. ?National Goverments ask for a phase-out date for the sale of petrol nad diesel cars?z 1 kwietnia 2021 r, zamieszczonego pod linkiem: https://medics4cleanair.eu/blog/2021/04/01/national-governments-ask-for-a-phase-out-date-for-the-sale-of-petrol-and-diesel-cars/

#Medic4CleanAir oraz #CleanAirHealthyCities