Zapytanie ofertowe 2/POCHP/2023

Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych zaprasza do złożenia oferty na zakup usługi opieki i prowadzenia współpracy z organizacjami pacjenckimi.

Nr zapytania: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POCHP/2023

Oferty prosimy przesyłać na e-mail : kontakt@ptpz.pl do dnia 28.07.2023r. W tytule e-maila prosimy o podanie numeru zapytania ofertowego.

Szczegóły w załącznikach:

  • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy i oświadczenie – pobierz PDF;
  • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Klauzula informacyjna – pobierz PDF;
  • Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Projekt umowy – pobierz PDF;
  • Zapytanie ofertowe nr 2/POCHP/2023 – pobierz PDF.

Dziękujemy za złożone oferty. Informujemy o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego – poniżej znajduje się protokół wyboru oferty.

Protokół z wyboru oferty 2/POCHP/2023.