Zaproszenie na konferencję IKMO 2024

II Interdyscyplinarna Konferencja Medycyny Okołooperacyjnej IKMO 2024 (https://ikmo.pl/) zbliża się szybkimi krokami.

Dzięki naszym wspólnym działaniom, wśród profesjonalistów medycznych i pacjentów rośnie grono osób, które są świadome konieczności zaangażowania sił i środków w przygotowanie do zaplanowanej operacji. Mamy coraz więcej dowodów naukowych na skuteczność takiego postępowania. W Polsce pojawiają się pierwsze rekomendacje opieki okołooperacyjnej. Przedstawimy je Państwu podczas naszej konferencji!

21-22 marca 2024 ponownie zapraszamy Państwa do Gdańska.

W tym roku wybraliśmy dni robocze, abyście mogli Państwo skorzystać z urlopów szkoleniowych, a weekend poświęcić na spacer nad morzem, zwiedzanie gdańskiej Starówki lub uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych
lub odpoczynek z rodziną.

Podczas konferencji porozmawiamy o wyzwaniach organizacyjnych, komunikacji w zespole, włączymy do współpracy lekarzy medycyny rodzinnej oraz położników i ginekologów.

Gośćmi honorowymi konferencji będą profesor Nick Guldemond, ekspert WHO oraz prof. dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas, Konsultantka Krajowa Medycyny Rodzinnej.

Według Państwa życzeń, wyrażonych w ankietach, planujemy pracę na trzech salach wykładowych i zwiększenie czasu na dyskusję podczas obrad.

Zgodnie z opinią większości uczestników konferencji IKMO 2023, warsztaty odbędą się w przeddzień wykładów. Zaplanowaliśmy dla Państwa praktyczną naukę umiejętności przydatnych osobom opiekującym się pacjentem w okresie okołooperacyjnym w zakresie oceny ryzyka, farmakoterapii fizjoterapii i żywienia medycznego.

Ponieważ rozszerzamy naszą ofertę edukacyjną dla Państwa, prosimy o zaakceptowanie opłaty na pokrycie podstawowych kosztów wstępnych. Większość ankietowanych wyraziła poparcie dla idei opłaty konferencyjnej. Szkic programu konferencji zamieszczamy w zakładce „program”. W miarę doprecyzowywania, będą tam pojawiać się nowe informacje, o czym zawiadomimy osoby zarejestrowane.

Opłata promocyjna za uczestnictwo w konferencji wynosi 250 pln i obowiązuje do końca 2023 roku. Warsztaty są płatne 50 pln od osoby za każdy warsztat.

Informujemy, że bezpłatny dostęp do materiałów IKMO 2023 kończy się w chwili uruchomienia rejestracji na IKMO 2024.

Osoby rejestrujące się na IKMO 2024 (https://ikmo.pl/) otrzymują dostęp do materiałów z IKMO 2023 po uiszczeniu promocyjnej opłaty konferencyjnej.

Serdecznie Państwa zapraszamy,

Magdalena Łasińska-Kowara i zespół IKMO

Więcej informacji na stronie: https://ikmo.pl/