Finansowanie programów lekowych

Finansowanie programów lekowych w Reumatoidalnym zapaleniu stawów

Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych przedstawia raport Wybrane schematy postępowania w leczeniu pacjentów z RZS w świetle mechanizmów finansowania przez płatnika publicznego.

Opracowanie powstało jako skromy element składowy procesu transformacji systemu zdrowia, której głównym motywem jest dostarczanie mierzalnej wartości interesariuszem, a w szczególności tym, którzy są najważniejsi ? Pacjentom. Wydaje się, że wejście na ścieżkę Value-based healthcare (VBHC) jest nieodwracalnym procesem, który obejmie kluczowe dla systemu rozwiązania i w dającej się przewidzieć przyszłości zmieni obowiązujący paradygmat interwencji.

Finansowanie programów lekowych w Reumatoidalnym zapaleniu stawów 01
Finansowanie programów lekowych w Reumatoidalnym zapaleniu stawów 01

Choroby reumatyczne, a wśród nich reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) stanowią istotny problem społeczny, generując cierpienia Pacjentów oraz powodując szereg konsekwencji ekonomicznych, zarówno w wymiarze indywidualnym oraz zbiorowym. Tworzenie ścieżek pacjenta i planów opieki dla osób chorujących na RZS,  które wydają się nadzieją na istotną zmianę, wymaga posiadania rzetelnych danych o stosowanych obecnie rozwiązaniach terapeutycznych w Polsce.

Raport zawiera wybrane dane, które docierają do polskiego płatnika i pozwalają na identyfikację finansowanych przez niego świadczeń. Autorzy opracowania wyrażają  nadzieję, że przedstawiony do publicznej dyskusji  obraz przyczyni się do tworzenia rozwiązań dających pacjentowi i społeczeństwu więcej zdrowia za posiadane przez płatnika zasoby.

W opracowaniu, obejmującym okres od 2016 roku do 2019 roku, między innymi zawarto:

  • charakterystykę populacji osób korzystających ze świadczeń dotyczących RZS,
  • częstość występowania leczonych na RZS pacjentów oraz zidentyfikowaną przez płatnika zapadalność,
  • ścieżki leczenia za środki NFZ pacjentów  chorujących na RZS,
  • koszty leczenia pacjentów chorujących na RZS z perspektywy płatnika,
  • programy lekowe oraz włączanie do nich osób chorujących na RZS
  • regionalne zróżnicowanie w dostępnie do świadczeń dotyczących RZS finansowanych przez płatnika

Pełny raport dostępny pod tym linkiem: https://www.ptpz.pl/wp-content/uploads/2021/02/Wybrane-schematy-postepowania-w-leczeniu-pacjentow-z-RZS.pdf

Raport powstał dzięki współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz Narodowym Funduszem Zdrowia.

Autorzy opracowania proszą o kierowanie wszelkich uwag i komentarzy na adres: center@gumed.edu.pl.

Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych jest rzecznikiem transformacji systemu zdrowia, jako konceptu zapewniającego utrzymanie i dostarczanie zdrowia z uwzględnieniem współczesnych rozwiązań i narzędzi behawioralnych, środowiskowych i cyfrowych o zweryfikowanej wartości.