Oferta

6 postów

Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych udziela wsparcia merytorycznego i organizacyjnego instytucjom publicznym, jednostkom samorządu terytorialnego oraz firmom ze środowiska medycznego.

Członkami Towarzystwa i stałymi współpracownikami są eksperci z wielu dziedzin zdrowia publicznego oraz zarządzania ochroną zdrowia. Doświadczenie oraz posiadana wiedza pozwalają nam budować silne merytorycznie stowarzyszenie.

Wśród ekspertów PTPZ znajdują się:

 • pracownicy naukowi gdańskich uczelni;
 • pracownicy jednostek samorządu terytorialnego;
 • pracownicy instytucji ochrony zdrowia;
 • dyrektorzy i zarządzający szpitalami oraz innymi jednostkami ochrony zdrowia;
 • lekarze klinicyści z wielu dziedzin medycyny;
 • eksperci zdrowia publicznego oraz organizacji ochrony zdrowia.

Posiadamy specjalistyczna wiedzę z zakresu:

 • budowy i wdrażania wieloletnich strategii zdrowotnych;
 • opracowanie merytoryczne, organizacyjne oraz finansowe programów zdrowotnych dla jednostek samorządu terytorialnego;
 • doboru sprawdzonych i udowodnionych medycznie metod realizacji programów zdrowotnych;
 • ewaluacji programów zdrowotnych;
 • analizy dotyczące monitorowania stanu zdrowia oraz potrzeb zdrowotnych ludności;
 • analizy efektywności wybranych działań w ochronie zdrowia;
 • wdrażania nowoczesnych i innowacyjnych technologii w opiece nad pacjentami z chorobami przewlekłymi;
 • analiz prawnych dotyczących w zakresie zdrowia publicznego;
 • budowania kampanii społecznych oraz strategii marketingu społecznego.

Oferta PTPZ Gdańsk

Jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia w podejmowanych działaniach zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na Państwa zapytania, postaramy się udzielić wszelkiej pomocy oraz zaproponować zakres optymalnych rozwiązań.

Portale edukacyjne

Portale edukacyjne

Badania dowodzą, że co raz więcej osób korzysta z Internetu. […]

Marketing zdrowotny

Marketing zdrowotny

Opracowujemy całościowe kampanie społeczne dot. wybranego problemu zdrowotnego, m.in. w oparciu […]

Strategie zdrowotne

Strategie zdrowotne

Dla opracowania strategii zdrowotnej: Przygotowujemy dane epidemiologiczne dotyczące populacyjnego występowania […]

Programy zdrowotne

Programy zdrowotne

Na podstawie analizy danych epidemiologicznych oraz po konsultacjach ze zleceniodawcą, […]